Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego UJ CM

Godziny Otwarcia:  poniedziałek – piątek w godz. 9:00 – 14:00

czwartek – dzień bez stron

ul. Medyczna 9
30-688 Kraków

tel. wg zakresu czynności, wskazane poniżej (zalecany jest kontakt bezpośrednio z pracownikiem zajmującym się poszczególnym kierunkiem studiów lub sprawami stypendiów i domów studenckich)
e-mail: farmacja@uj.edu.pl

 

Kierownik Dziekanatu

 • mgr Justyna Bętkowska-Zając

 tel. 12 6205 414
  e-mail: justyna.betkowska-zajac@uj.edu.pl
pokój 4

 

Z-ca kierownika Dziekanatu

 • mgr Magdalena Rudnicka

tel. 12 6205 414
e-mail: magdalena.rudnicka@uj.edu.pl
pokój 4

 • sprawy związane z nadawaniem stopni naukowych doktora

 

 • mgr inż. Klaudia Jakubas 

tel. 12 6205 413
e-mail: klaudia.jakubas@uj.edu.pl
pokój 116A

 • obsługa administracyjna studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku farmacja (I-VI rok)

 

 • mgr Paulina Trybus

tel. 12 6205 413
e-mail: paulina.trybus@uj.edu.pl
pokój 116A

 • obsługa administracyjna studiów stacjonarnych na kierunku farmacja (I-VI rok)
 • sprawy związane z nostryfikacją dyplomów

 

 • mgr Paulina Dąbrowska

tel. 12 6205 411
e-mail:paulina.m.dabrowska@uj.edu.pl

pokój 116A

 • obsługa administracyjna studiów II-go stopnia na kierunku kosmetologia

 

 • mgr inż. Justyna Trocka-Piotrowska

tel. 12 6205 417
e-mail: justyna.trocka@uj.edu.pl
pokój 116

 • obsługa administracyjna studiów na kierunku analityka medyczna

 

 • mgr Iwona Piszczek

tel. 12 6205 418
e-mail: iwona.piszczek@uj.edu.pl
pokój 116

 • obsługa administracyjna studiów II-go stopnia na kierunku Drug Discovery and Development

 

 • mgr Ilona Stępień

tel. 12 6205 411
e-mail:ilona.stepien@uj.edu.pl
pokój 116A

 • obsługa administracyjna studiów na kierunku farmacja (praktyki wakacyjne po III i IV roku oraz 6-miesięczna praktyka w aptece)
 • współpraca z Prodziekanem ds. studenckich i dydaktycznych

 

 • lic. Paulina Targosz

tel. 12 6205 419
e-mail: paulina.targosz@uj.edu.pl

pokój 3

 • sprawy dotyczące umów cywilno-prawnych związanych z prowadzeniem zajęć dydaktycznych
 • harmonogramy zajęć

 

 • mgr Izabela Puz

tel. 12 6205 419
e-mail: izabela.puz@uj.edu.pl
pokój 3

 • harmonogramy zajęć

 

 • mgr Barbara Jyż

tel. 12 6205 416
e-mail: barbara.jyz@uj.edu.pl
pokój 7

 • sprawy związane z przyznawaniem i ustalaniem wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wydziału Farmaceutycznego UJ CM (stypendia, domy studenckie, zapomogi)
 • sprawy związane z ubezpieczeniem podstawowej opieki zdrowotnej studentów

 

 • mgr inż. Barbara Słota

tel. 12 6205 416
e-mail: barbara.slota@uj.edu.pl
pokój 7

 • sprawy związane z nadawaniem stopni naukowych doktora habilitowanego,
 • sprawy związane z ubezpieczeniem podstawowej opieki zdrowotnej studentów,
 • sprawy związane z przyznawaniem i ustalaniem wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wydziału Farmaceutycznego UJ CM (stypendia, domy studenckie, zapomogi)