Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego UJ CM

ul. Medyczna 9
30-688 Kraków

fax 12 62 05 411

tel. wg zakresu czynności, wskazane poniżej (zalecany jest kontakt bezpośrednio z pracownikiem zajmującym się poszczególnym kierunkiem studiów lub sprawami stypendiów i domów studenckich)
e-mail: farmacja@cm-uj.krakow.pl

 

Godziny Otwarcia

Poniedziałek – Piątek 9:00 – 14:00

Czwartek – dzień bez stron

 

Kierownik Dziekanatu

 • mgr Justyna Bętkowska-Zając

tel. 12 6205 414
e-mail: justyna.betkowska-zajac@uj.edu.pl
pokój 4

 • sprawy związane z nadawaniem stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego,
 • sprawy związane z nadawaniem tytułów naukowych profesora.

 

Z-ca kierownika Dziekanatu

 • mgr Magdalena Rudnicka

tel. 12 6205 414
e-mail: magdalena.rudnicka@uj.edu.pl
pokój 4

 • koordynowanie spraw związanych z dydaktyką na kierunkach farmacja, analityka medyczna, kosmetologia oraz Drug Discovery and Development,
 • współpraca z Prodziekanem ds. studenckich,
 • współpraca z Komisjami ds. programu i jakości kształcenia,
 • sprawy związane z nostryfikacją dyplomów,
 • obsługa administracyjna studiów na kierunku farmacja (praktyki wakacyjne po III i IV roku oraz 6-miesięczna praktyka w aptece)

 

 • mgr Kamil Kozieł 

tel. 12 6205 413
e-mail: kamil1.koziel@uj.edu.pl
pokój 116A

 • obsługa administracyjna studiów niestacjonarnych na kierunku farmacja (I-VI rok)

 

 • mgr Paulina Dąbrowska 

tel. 12 6205 413
e-mail: paulina.m.dabrowska@uj.edu.pl
pokój 116A

 • obsługa administracyjna studiów stacjonarnych na kierunku farmacja (I-VI rok),
 • sprawy związane z ubezpieczeniem podstawowej opieki zdrowotnej studentów i doktorantów.

 

 • mgr inż. Justyna Trocka-Piotrowska

tel. 12 6205 417
e-mail: justyna.trocka@uj.edu.pl
pokój 116

 • obsługa administracyjna studiów na kierunku analityka medyczna

 

 • mgr Iwona Piszczek

tel. 12 6205 418
e-mail: iwona.piszczek@uj.edu.pl
pokój 116

 • obsługa administracyjna studiów II stopnia na kierunkach kosmetologia oraz Drug Discovery and Development

 

 • mgr inż. Barbara Słota (okresowe zastępstwo za lic. Paulina Targosz)

tel. 12 6205 419
e-mail: barbara.slota@uj.edu.pl
pokój 3

 • sprawy dotyczące umów cywilno-prawnych związanych z prowadzeniem zajęć dydaktycznych,
 • harmonogramy zajęć.

 

 • mgr Izabela Puz

tel. 12 6205 419
e-mail: izabela.puz@uj.edu.pl
pokój 3

 • harmonogramy zajęć.

 

 • mgr Barbara Jyż

tel. 12 6205 416
e-mail: barbara.jyz@uj.edu.pl
pokój 7

 • sprawy związane z przyznawaniem i ustalaniem wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wydziału Farmaceutycznego UJ CM (stypendia, domy studenckie, zapomogi)

 

 • mgr Dorota Steg

tel. 12 6205 416
e-mail: dorota.sedelini@uj.edu.pl
pokój 7

 • obsługa administracyjna studiów doktoranckich
Wielkość fontu
Kontrast