Zasady wyznaczania osób do przeprowadzania procedur

Wyznaczania osób do pracy ze zwierzętami dokonuje Kierownik Jednostki na podstawie dostarczonego właściwie wypełnionego wniosku wraz z oświadczeniami.

Wzory dokumentów wymaganych do ubiegania się o zgodę na przeprowadzenie doświadczenia znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.:  

http://www.bip.nauka.gov.pl/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia/

W momencie składania dokumentów potwierdza się zgodność kserokopii z oryginałami.

 

Wnioski wraz ze wszystkimi załącznikami (w jednym egzemplarzu) przyjmuje: mgr Regina Kosowska – Michalak w sekretariacie Katedry Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego UJCM