Zasady wyznaczania osób do przeprowadzania procedur

Wyznaczania osób do pracy ze zwierzętami dokonuje Kierownik Jednostki na podstawie dostarczonego właściwie wypełnionego wniosku wraz z oświadczeniami.
Wzory dokumentów wymaganych do ubiegania się o zgodę na przeprowadzenie doświadczenia znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.:  

 

W momencie składania dokumentów potwierdza się zgodność kserokopii z oryginałami.

 

Wnioski wraz ze wszystkimi załącznikami (w jednym egzemplarzu) przyjmuje:
mgr Regina Kosowska – Michalak  w sekretariacie Katedry Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego UJCM

Wielkość fontu
Kontrast