Koło Nowoczesnej Chemii Leków

SKN Nowoczesnej Chemii Leków

 

Jednostka macierzysta

Zakład Fizykochemicznej Analizy Leku
Katedry Chemii Farmaceutycznej

 

Opiekun koła

Prof. dr hab. Marek Bajda

 

Opis działalności

Koło Nowoczesnej Chemii Leków powstało z inicjatywy studentów w roku akademickim 2001/2002. Członkowie Koła biorą aktywny udział w działalności naukowo-badawczej Katedry i Zakładu, współuczestnicząc w pracach eksperymentalnych wykonywanych przez pracowników. Celem działania Koła jest poszerzenie wiadomości z zakresu wszystkich aspektów projektowania i otrzymywania nowych związków biologicznie aktywnych. Forma działalności jest wypracowywania wspólnie, a tematyka, choć wiąże się częściowo z pracami magisterskimi, nie ogranicza się tylko do nich. Problematyka podejmowana w ramach pracy Koła Naukowego obejmuje techniki modelowania molekularnego z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego, badania właściwości fizykochemicznych i biologicznych oraz syntezę organiczną nowych związków o spodziewanej aktywności. Podsumowaniem pracy studentów w Kole są artykuły w czasopismach naukowych oraz wystąpienia na licznych konferencjach naukowych zarówno krajowych jak i zagranicznych.

 

Najważniejsze osiągnięcia naukowe Koła

  • Publikacja artykułów naukowych w czasopismach: „Farmacja Polska”, „Biomedical Chromatography”, „Archiv der Pharmazie” oraz „Bioorganic Chemistry”
  • Realizacja projektów naukowych w ramach Grantów studenckich UJ CM w roku 2011, 2012, 2014 i 2019
  • Coroczna prezentacja wyników prac badawczych na międzynarodowej konferencji ,,International Medical Students’ Conference’’
  • Udział w konferencjach Conversatory on Medicinal Chemistry oraz Joint Meeting on Medicinal Chemistry
  • Wyróżnienia prezentacji na konferencji ,,International Medical Students’ Conference’’ w latach 2006, 2009 i 2010
  • Wykonanie badań modelowania cząsteczkowego w ramach nawiązanej współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi

 

Kontakt

Prof. dr hab. Marek Bajda
Zakład Fizykochemicznej Analizy Leku UJCM
e-mail: marek.bajda@uj.edu.pl
tel. +48 12 620 54 52