Dydaktyka

ROK AKADEMICKI 2019/2020


MIKROBIOLOGIA – III ROK ANALITYKA MEDYCZNA

TERMINY KOLOKWIÓW III ROK ANALITYKI MEDYCZNEJ

I KOLOKWIUM
25.11.2019r. (GRUPA A) sala 108
26.11.2019r. (GRUPA B) sala 1/1D

II KOLOKWIUM
20.01.2020r. (GRUPA A) sala 3
20.01.2020r. (GRUPA B) sala 2

Kolokwia będę odbywały się w godzinach trwania ćwiczeń, zgodnie z prośbami studentów w ankietach studenckich

 


ELEMENTY BAKTERIOLOGII MIKOLOGII I PARAZYTOLOGII KOSMETOLOGIA I ROK (ST)

Harmonogram zajęć 2019/2020

Regulamin zajęć 

Wzór aktualnego sprawozdania S1, S2, S3 S4

 

TERMINY KOLOKWIÓW Z KOSMETOLOGII STACJONARNEJ

I KOLOKWIUM
05.12.2019r. (GRUPA C i B)
06.12.2019r. (GRUPA A)

Kolokwia będę odbywały się w godzinach trwania ćwiczeń, zgodnie z prośbami studentów w ankietach studenckich.

KOLOKWIUM ZALICZENIOWE
I TERMIN 3.02.2020r., godz. 9.30-11.30, AULA A
II TERMIN 19.02.2020r., godz. 10.00-12.00, sala 1/1D

 


ELEMENTY BAKTERIOLOGII MIKOLOGII I PARAZYTOLOGII KOSMETOLOGIA I ROK (NS)

Harmonogram zajęć 2019/2020

Regulamin zajęć 

Wzór aktualnego sprawozdania S1

 

KOLOKWIUM ZALICZENIOWE Z KOSMETOLOGII NIESTACJONARNEJ

I TERMIN 8.02.2020r., godz. 10.00-12.00, sala 1/1D

II TERMIN 22.02.2020r., godz. 10.00-12.00, sala 1/1D

 


STUDIA PODYPLOMOWE: Osoba Wykwalifikowana  w kontroli jakości produktu leczniczego i wyrobu medycznego

MIKROBIOLOGIA

Harmonogram wykładów


LISTA PODRĘCZNIKÓW

 1. Mikrobiologia. P. R. Murray, K.S. Rosenthal, M.A. Pfaller, Elsevier Urban & Partner, 2011,

 2. Mikrobiologia lekarska. Piotr B. Heczko, Agata Pietrzyk, Marta Wróblewska, PZWL 2016,

 3. Stefańska J., Starościak B. J. [red.]: Materiały do ćwiczeń i seminariów z mikrobiologii lekarskiej dla studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego oraz Oddziału Analityki Medycznej (część 1 i 2). Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, 2008

 4. Farmakopea Polska XI, tom I i II, Wyd. Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 2017

 5. Antybiotykoterapia praktyczna. D. Dzierżanowska, Alfa Medica Press, 2018

 6. Zakażenia szpitalne. D. Dzierżanowska, Alfa Medica Press, 2008

 7. Szczepienia ochronne w profilaktyce chorób zakażnych u dzieci. A. Bednarek, M. Bartkowiak-Emeryk, J. Wysocki, PZWL 2018

 8. Borelioza i inne choroby przenoszone przez kleszcze. A. Godek, Borgis 2016

 9. Diagnostyka bakteriologiczna. Eligia M. Szewczyk, PWN, wydanie II, Warszawa 2013

 10. Mykologia medyczna. Alicja Kurnatowska, Alicja, Piotr Kurnatowski, Edra Urban & Partner Wydawnictwo Wrocław 2018, wyd.1

 11. Mikologia lekarska dla lekarzy i studentów. Zygmunt Adamski, Halina Batura-Gabryel, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2007

 12. Mikrobiologia farmaceutyczna Wanda Parnowska, PZWL, Warszawa 1998.

 13. Choroby wirusowe w praktyce klinicznej. M. Wróblewska, T. Dzieciątkowski, PZWL 2017

 14. Wirusologia lekarska. M. Kańtoch, PZWL 1998

 15. Biologia molekularna bakterii. J. Baj, Z. Markiewicz, PWN 2015


PRACE MAGISTERSKIE

Decydującym kryterium przyjęć studentów do realizacji prac magisterskich w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej będzie:

 • ocena egzaminu z mikrobiologii
 • rozmowa z Kierownikiem Zakładu, który podejmuje ostateczną decyzję o kwalifikacji
Wielkość fontu
Kontrast