Dydaktyka

ROK AKADEMICKI 2018/2019


MIKROBIOLOGIA – III ROK ANALITYKA MEDYCZNA

Ćwiczenia z Mikrobiologii rozpoczynają się 4 marca 2018 r – 8.30-11.30 Sala 01/13.

Wykłady z Mikrobiologii rozpoczynają się 7 marca 2019 r – 8.30-10.00 Sala 1/1d.

Harmonogram zajęć 2018/2019

Regulamin zajęć

Wzór aktualnego sprawozdania

Seminaria

EGZAMINY:
16-18.04.2019, godz. 9.00, s. 01/13 – egzamin praktyczny
15.05.2019, godz. 8.00-10.00, s. AULA A – egzamin pisemny (I termin)
02.09.2019 , godz. 10.00, s. 1/1D – egzamin pisemny (II termin)


DIAGNOSTYKA PARAZYTOLOGICZNA – III ROK ANALITYKA MEDYCZNA

Ćwiczenia z Diagnostyki Parazytologicznej rozpoczynają się 1.04.2019 r. – 08.00 – 11.45

Wykłady z Diagnostyki Parazytologicznej rozpoczynają się 27 marca 2019r. – 8.15-9.45 Sala 1/1d.

Harmonogram zajęć 2018/2019​  

Regulamin zajęć

Wzór sprawozdania: S3, S4

Kolokwia:

26.04.2019 , godz. 8.00, s. 1/1D – I kolokwium

30.05.2019 , godz. 8.15, s. 1/1D – II kolokwium

EGZAMINY:

6-7.06.2019, godz. 8.00, s. 01/13 – egzamin praktyczny

21.06.2019, godz. 9.30 – 11.30, s. 1/1D – egzamin pisemny (I termin)

06.09.2019, godz. 10.00, s. AULA A – egzamin pisemny (II termin)


MIESIĘCZNA PRAKTYKA PROGRAMOWA PO III ROKU (ANALITYKA MEDYCZNA)

Dziennik praktyk

Zamieszczony plik PDF należy wydrukować, zszyć oraz oprawić

Ankieta oceny praktyki przez studenta


DIAGNOSTYKA PARAZYTOLOGICZNA – II ROK ANALITYKA MEDYCZNA

Ćwiczenia z Diagnostyki Parazytologicznej rozpoczynają się 28.05.2019 r. – 08.00 – 11.45

Harmonogram zajęć 2018/2019

Regulamin zajęć

Wzór aktualnego sprawozdania S2, S3, S4, S5, S6, S7

Kolokwia:

05.06.2019 , godz. 8.00 (gr B), godz. 12.00 (gr A) s. 01/13 – I kolokwium

12.06.2019 , godz. 8.00 (gr B), godz. 12.00 (gr A) s. 01/13 – II kolokwium

EGZAMINY:

24 – 25.06.2019, godz. 9.00, s. 01/13 – egzamin praktyczny z parazytologii

27.06.2019, godz. 10.00 – 12.00, s. AULA A – egzamin pisemny z parazytologii

02.09.2019 , godz. 10.00-12.00, s. 1/1D – egzamin pisemny z parazytologii


MIESIĘCZNA PRAKTYKA PROGRAMOWA PO II ROKU (ANALITYKA MEDYCZNA)

Dziennik praktyk

Zamieszczony plik PDF należy wydrukować, zszyć oraz oprawić

Ankieta oceny praktyki przez studenta


MIKROBIOLOGIA – II ROK FARMACJA (S i N)

Ćwiczenia z Mikrobiologii rozpoczynają się 3 października 2018r.

godz. 8.00-11.45 Sala 01/13.

Wykłady z Mikrobiologii rozpoczynają się 8 października 2018r.

godz.15.30-17.15 Aula A

Harmonogram zajęć 2018/2019 

Regulamin zajęć 

Wzór aktualnego sprawozdania

Zagadnienia do egzaminu 

TERMINY KOLOKWIÓW

29.10.18 (PONIEDZIAŁEK) s. AULA A godz. 15.30-16.15

03.12 18 (PONIEDZIAŁEK) s. AULA B godz. 15.30-16.15

14.01.19 (PONIEDZIAŁEK) s. AULA B godz. 15.30-16.15

KOLOKWIUM ZALICZENIOWE 21.01.19 (PONIEDZIAŁEK) s. 01/13 godz. 15.00-15.45

SESJA EGZAMINACYJNA

EGZAMIN I TERMIN 01.02.19 (PIĄTEK) s. AULA A i B godz. 10.00-12.00

EGZAMIN II TERMIN 18.02.19 (PONIEDZIAŁEK) s. AULA A godz. 10.00-12.00


ELEMENTY BAKTERIOLOGII MIKOLOGII I PARAZYTOLOGII KOSMETOLOGIA I ROK (ST)

Harmonogram zajęć 2018/2019 

Regulamin zajęć 

Wzór aktualnego sprawozdania 

TERMINY KOLOKWIÓW:

18.12.18 (WTOREK) s. 108, 109 godz. 08.30-10.00

15.01.19 (WTOREK) s. 108, 109 godz. 08.30-10.00

23.01.19 (ŚRODA) s. 109 godz. 09.30-11.00

SESJA EGZAMINACYJNA:

KOLOKWIUM ZALICZENIOWE I TERMIN 29.01.19 (WTOREK) s. 1/1 D godz. 10.00-12.00

KOLOKWIUM ZALICZENIOWE II TERMIN 19.02.19 (WTOREK) s. 01/13 godz. 10.00-12.00


ELEMENTY BAKTERIOLOGII MIKOLOGII I PARAZYTOLOGII KOSMETOLOGIA I ROK (NS)

Harmonogram zajęć 2018/2019 

Regulamin zajęć 

Wzór aktualnego sprawozdania 


LISTA PODRĘCZNIKÓW

 1. Mikrobiologia. P. R. Murray, K.S. Rosenthal, M.A. Pfaller, Elsevier Urban & Partner, 2011,

 2. Mikrobiologia lekarska. Piotr B. Heczko, Agata Pietrzyk, Marta Wróblewska, PZWL 2016,

 3. Stefańska J., Starościak B. J. [red.]: Materiały do ćwiczeń i seminariów z mikrobiologii lekarskiej dla studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego oraz Oddziału Analityki Medycznej (część 1 i 2). Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, 2008

 4. Farmakopea Polska XI, tom I i II, Wyd. Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 2017

 5. Antybiotykoterapia praktyczna. D. Dzierżanowska, Alfa Medica Press, 2009

 6. Antybiotyki w profilaktyce i leczeniu zakażeń. W. Hryniewicz, J. Meszaros, PZWL 2001

 7. Zakażenia szpitalne. D. Dzierżanowska, Alfa Medica Press, 2008

 8. Szczepienia ochronne w profilaktyce chorób zakażnych u dzieci. A. Bednarek, M. Bartkowiak-Emeryk, J. Wysocki, PZWL 2018

 9. Borelioza i inne choroby przenoszone przez kleszcze. A. Godek, Borgis 2016

 10. Diagnostyka bakteriologiczna. Eligia M. Szewczyk, PWN, wydanie II, Warszawa 2013

 11. Mykologia medyczna. Alicja Kurnatowska, Alicja, Piotr Kurnatowski, Edra Urban & Partner Wydawnictwo Wrocław 2018, wyd.1

 12. Mikologia lekarska dla lekarzy i studentów. Zygmunt Adamski, Halina Batura-Gabryel, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2007

 13. Mikrobiologia farmaceutyczna Wanda Parnowska, PZWL, Warszawa 1998.

 14. Choroby wirusowe w praktyce klinicznej. M. Wróblewska, T. Dzieciątkowski, PZWL 2017

 15. Wirusologia lekarska. M. Kańtoch, PZWL 1998

 16. Biologia molekularna bakterii. J. Baj, Z. Markiewicz, PWN 2015


MATERIAŁY NA SEMINARIUM


PRACE MAGISTERSKIE

Decydującym kryterium przyjęć studentów do realizacji prac magisterskich w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej będzie:

 • ocena egzaminu z mikrobiologii
 • rozmowa z Kierownikiem Zakładu, który podejmuje ostateczną decyzję o kwalifikacji
Wielkość fontu
Kontrast