Aparatura

Pracownia Spektroskopii NMR dysponuje:

  • spektrometrem FT-NMR 500 MHz firmy JEOL (JNM-ECZR500 RS1 wersja ECZR​)

 

Sonda:

Wysokoczuła sonda gradientowa ROYAL HFX umożliwiająca pracę z próbką w zmiennej temperaturze.

Analizowane jądra: 1H, 19F, 31P to 15N, 39K, 109Ag

Dodatkowo sonda umożliwia w przypadku ustawienia „dual tune mode” na szeroką dodatkową game eksperymentów  np.: 1H{19F}, 19F{1H}, 13C{1H,19F}

 

Komputer akwizycyjny:

System generowania sygnału: 2 kanały RF [5MHz do 1.2GHz] sterowane cyfrowo:

Minimalny krok sterowania częstotliwością 0.01Hz,

Minimalna rozdzielczość fazowa 0.00137°

System generacji pulsów z rozdzielczością 5 nsec umożliwiający zmianę fazy i amplitudy(czas przełączenia) w ciągu 20 nsec

Pełna kontrola kształtu impulsu na każdym kanale RF i FG.

Nielimitowana długość pulsu RF!

Dwa wysokowydajne wzmacniacze liniowe:

100W pulse power on High Frequency Band

300W pulse power on Low Frequency Band

Autotune™ kontroler automatycznego strojenia

Wzmacniacz gradientu pola w osi Z dostarczający prąd o mocy 10A – generowane pole 30G/cm

Sytem regulacji i stabilizacji temperatury umożliwia pracę w zakresie od -25°C do +100°C (krok 0.1°C, dokładność +/- 0.5°C)

System stabilizacji i regulacji pola magnetycznego

 

Komputer sterujący:

Stacja robocza PC wyposażona w dwa kolorowe monitory 22”,

Drukarka laserowa 

Kompletne oprogramowanie Delta umożliwiające akwizycję i obróbkę widm 1D, 2D i 3D(wizualizacja do 4D, przetwarzanie do 8D), DOSY: przetwarzanie, kalkulacja, prezentacja wyników

 

Magnes:

Super ekranowany magnes o polu 11.74T, wyposażony w standardowy otwór 54 mm do współpracy z sondami pomiarowymi JEOL

Dedykowany układ antywibracyjny zapewniający pełną wymaganą stabilność urządzenia.

Do magnesu dołączony jest automatyczny zmieniacz próbek (64 próbówek) umożliwiający dowolny wybór próbki (brak konieczności sekwencyjnego wykonywania próbek)

 

Możliwości pomiarowe:

standardowe widma 1D,

widma z odsprzęganiem,

wyznaczanie czasów relaksacji,

widma 1D specjalne: NOE, DEPT itd.

widma 2D: ( homokorelacyjne np. COSY, NOESY, TOCSY; heterokorelacyjne np. HETCOR; homo- i heterokorelacyjne z użyciem sekwencji gradientowych np. HSQC)