Publikacje i granty

Prace oryginalne

 2016 

 1. Małgorzata Zygmunt, Grażyna Chłoń-Rzepa, Elżbieta Wyska, Krzysztof Pociecha, Jacek Sapa. Anti-inflammatory and antioxidant activity of 8-methoxy-1,3-dimethyl-2,6-dioxopurin-1-yl derivatives with terminal carboxylic, ester or amide moieties in animal models. Acta Pol. Pharm. 2016 : Vol. 73, nr 3, s. 761-770, Impact Factor ISI: 0.877, Punktacja MNiSW: 15.000 Adres url: http://www.ptfarm.pl/pub/File/Acta_Poloniae/2016/nr%203/761.pdf
 2. Anna Bilska-Wilkosz, Magdalena Górny, Magdalena Dudek, Leszek Nowiński, Marek Bednarski, Małgorzata Iciek, Danuta Kowalczyk-Pachel, Maria Sokołowska-Jeżewicz, Barbara Filipek, Lidia Włodek. Inactivation of aldehyde dehydrogenase by nitroglycerin in the presence and absence of lipoic acid and dihydrolipoic acid. Implications for the problem of differential effects of lipoic acid in vitro and in vivo. Acta Pol. Pharm. 2016 : Vol. 73, nr 6, s. 1531-1538  Impact Factor ISI: 0.877, Punktacja MNiSW: 15.000  http://www.ptfarm.pl/pub/File/Acta_Poloniae/2016/nr%206/1531.pdf
 3. Anna Czopek, Agnieszka Zagórska, Marcin Kołaczkowski, Adam Bucki, Beata Gryzło, Joanna Rychtyk, Maciej Pawłowski, Agata Siwek, Grzegorz Satała, Andrzej Bojarski, Monika Kubacka, Barbara Filipek. New spirohydantoin derivatives – synthesis, pharmacological evaluation and molecular modeling study. Acta Pol. Pharm. 2016 : Vol. 73, nr 6, s. 1545-1554 Impact Factor ISI: 0.877, Punktacja MNiSW: 15.000 Adres url: http://www.ptfarm.pl/pub/File/Acta_Poloniae/2016/nr%206/1545.pdf
 4. Agnieszka Gunia-Krzyżak, Karolina Pytka, Karolina Słoczyńska, Anna M. Waszkielewicz, Grzegorz Satała, Andrzej J. Bojarski, Jacek Sapa, Barbara Filipek, Marek Cegła, Elżbieta Pękala, Henryk Marona. Preliminary evaluation of central nervous system activity of (E)-N-2-methyl-3-phenylprop-2-enyl ((E)-ą~00-methylcinnamyl) derivatives of selected aminoalkanols. Acta Pol. Pharm. 2016 : Vol. 73, nr 2, s. 345-357 Impact Factor ISI: 0.877, Punktacja MNiSW: 15.000 Adres url: http://www.ptfarm.pl/pub/File/Acta_Poloniae/2016/nr%202/345.pdf
 5. Agnieszka Zagórska, Beata Gryzło, Grzegorz Satała, Andrzej J. Bojarski, Monika Głuch-Lutwin, Barbara Mordyl, Grzegorz Kazek, Maciej Pawłowski. Receptor affinity and phosphodiesterases 4B and 10A activity of octahydro- and 6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-isoquinolin-2-(1H)-yl-alkyl derivatives of imidazo- and pyrimidino[2,1-f]purines. Acta Pol. Pharm. 2016 : Vol. 73, nr 2, s. 369-377  Impact Factor ISI: 0.877, Punktacja MNiSW: 15.000 Adres url: http://www.ptfarm.pl/pub/File/Acta_Poloniae/2016/nr%202/369.pdf
 6. Magdalena Dudek, Katarzyna Raźny, Anna Bilska-Wilkosz, Małgorzata Iciek, Jacek Sapa, Lidia Włodek, Barbara Filipek. Hypotensive effect of alpha-lipoic acid after a single administration in rats. Anatol. J. Cardiol. 2016 : Vol. 16, nr 5, s. 306-309  Impact Factor ISI: 1.141, Punktacja MNiSW: 15.000 Adres url: http://www.anakarder.com/jvi.aspx?pdir=anatoljcardiol&plng=eng&un=AJC-69188&look4= Streszczenie w PubMed: 26488376
 7. Grażyna Chłoń-Rzepa, Agnieszka Zagórska, Paweł Żmudzki, Adam Bucki, Marcin Kołaczkowski, Anna Partyka, Anna Wesołowska, Grzegorz Kazek, Monika Głuch-Lutwin, Agata Siwek, Gabriela Starowicz, Maciej Pawłowski.Aminoalkyl Derivatives of 8-Alkoxypurine-2,6-diones: Multifunctional 5-HT1A/5-HT7 Receptor Ligands and PDE Inhibitors with Antidepressant Activity. Arch. Pharm. (Weinh.) 2016 : Vol. 349, nr 12, s. 889-903 Impact Factor ISI: 2.043 Punktacja MNiSW: 20.000 Adres url: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ardp.201600260/abstractStreszczenie w PubMed: 27869315
 8. Paweł Żmudzki, Grzegorz Satała, Grażyna Chłoń-Rzepa, Andrzej J. Bojarski, Grzegorz Kazek, Agata Siwek, Anna Gryboś, Monika Głuch-Lutwin, Anna Wesołowska, Maciej Pawłowski. Structure-5-HT/D2 Receptor Affinity Relationship in a New Group of 1-Arylpiperazynylalkyl Derivatives of 8-Dialkylamino-3,7-dimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione. Arch. Pharm. (Weinh.) 2016 : Vol. 349, nr 10, s. 774-784 Impact Factor ISI: 2.043, Punktacja MNiSW: 20.000 Adres url: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ardp.201600162/fullStreszczenie w PubMed: 27510801
 9. Marek Bednarski, Monika Otto, Magdalena Dudek, Marcin Kołaczkowski, Adam Bucki, Agata Siwek, Grażyna Groszek, Elżbieta Maziarz, Piotr Wilk, Jacek Sapa. Synthesis and Pharmacological Activity of a New Series of 1-(1H-Indol-4-yloxy)-3-(2-(2-methoxyphenoxy)ethylamino)propan-2-ol Analogs. Arch. Pharm. (Weinh.) 2016 : Vol. 349, nr 3, s. 211-223 Impact Factor ISI: 2.043Punktacja MNiSW: 20.000 Adres url: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ardp.201500234/abstract;jsessionid=7FDA5A738FC42058C874E223E13ECCE6.f01t04Streszczenie w PubMed: 26853441
 10. Aleksandra Rak, Vittorio Canale, Krzysztof Marciniec, Paweł Żmudzki, Magdalena Kotańska, Joanna Knutelska, Agata Siwek, Gabriela Stachowicz [Starowicz], Marek Bednarski, Leszek Nowiński, Małgorzata Zygmunt, Paweł Zajdel, Jacek Sapa. Arylsulfonamide derivatives of (aryloxy)ethyl pyrrolidines and piperidines as α1-adrenergic receptor antagonist with uro-selective activity. Bioorg. Med. Chem. 2016 : Vol. 24, Vol. 21, s. 5582-5591 Impact Factor ISI: 2.923, Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968089616307040Streszczenie w PubMed: 27658792
 11. A[nna] M. Waszkielewicz, A[gnieszka] Gunia-Krzyżak, B[eata] Powroźnik, K[arolina] Słoczyńska, E[lżbieta] Pękala, M[aria] Walczak, M[arek] Bednarski, E[wa] Żesławska, W. Nitek, H[enryk] Marona. Design, physico-chemical properties and biological evaluation of some new N-[(phenoxy) alkyl]- and N-{2-[2-(phenoxy)ethoxy]ethyl aminoalkanols as anticonvulsant agents. Bioorg. Med. Chem. 2016 : Vol. 24, nr 8, s. 1793-1810 Impact Factor ISI: 2.923 Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968089616301432/pdfft?md5=7a50d5278cc476ac702ee36d15723bbe&pid=1-s2.0-S0968089616301432-main.pdf  Streszczenie w PubMed: 26988801
 12. Krzysztof Kamiński, Anna Rapacz, Barbara Filipek, Jolanta Obniska. Design, synthesis and anticonvulsant activity of new hybrid compounds derived from N-phenyl-2-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)-propanamides and -butanamides. Bioorg. Med. Chem. 2016 : Vol. 24, nr 13, s. 2938-2946 Impact Factor ISI: 2.923 Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968089616303212Streszczenie w PubMed: 27211245
 13. Krzysztof Kamiński, Mirosław Zagaja, Anna Rapacz, Jarogniew J. Łuszczki, Marta Andres-Mach, Michał Abram, Jolanta Obniska. New hybrid molecules with anticonvulsant and antinociceptive activity derived from 3-methyl- or 3,3-dimethyl-1-[1-oxo-1-(4-phenylpiperazin-1-yl)propan-2-yl]pyrrolidine-2,5-diones. Bioorg. Med. Chem. 2016 : Vol. 24, nr 4, s. 606-618 Impact Factor ISI: 2.923 Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968089615301930   Streszczenie w PubMed: 26746343
 14. Jolanta Obniska, Anna Rapacz, Sabina Rybka, Małgorzata Góra, Krzysztof Kamiński, Kinga Sałat, Paweł Żmudzki. Synthesis, and anticonvulsant activity of new amides derived from 3-methyl- or 3-ethyl-3-methyl-2,5-dioxo-pyrrolidin-1-yl-acetic acids. Bioorg. Med. Chem. 2016 : Vol. 24, nr 8, s. 1598-1607 Impact Factor ISI: 2.923 Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096808961630116XStreszczenie w PubMed: 26970661
 15. Anna Maria Waszkielewicz, Monika Kubacka, Katarzyna Pańczyk, Szczepan Mogilski, Agata Siwek, Monika Głuch-Lutwin, Anna Gryboś, Barbara Filipek. Synthesis and activity of newly designed aroxyalkyl or aroxyethoxyethyl derivatives of piperazine on the cardiovascular and the central nervous systems. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2016 : Vol. 26, nr 21, s. 5315-5321 Impact Factor ISI: 2.486 Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960894X16309775
 16. Sabina Rybka, Jolanta Obniska, Anna Rapacz, Anna Furgała, Barbara Filipek, Paweł Żmudzki. Synthesis and evaluation of anticonvulsant properties of new N-Mannich bases derived from 3-(1-phenylethyl)- and 3-benzyl-pyrrolidine-2,5-dione. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2016 : Vol. 26, nr 9, s. 2147-2151 Impact Factor ISI: 2.486, Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960894X16303080Streszczenie w PubMed: 27032334
 17. Marek Bednarski, Monika Otto, Magdalena Dudek, Agata Siwek, Małgorzata Zygmunt, Joanna Knutelska, Leszek Nowiński, Grażyna Groszek, Jacek Sapa. Antiarrhythmic activity in occlusion-reperfusion model of 1-(1H-indol-4-yloxy)-3-[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amin propan-2-ol and its enantiomers. Clin. Exp. Pharmacol. Physiol. 2016 : Vol. 43, nr 1, s. 81-87 Impact Factor ISI: 2.004 Punktacja MNiSW: 20.000 Adres url: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1440-1681.12491/abstract Streszczenie w PubMed: 26384857
 18. Anna Więckowska, Marcin Kołaczkowski, Adam Bucki, Justyna Godyń, Monika Marcinkowska, Krzysztof Więckowski, Paula Zaręba, Agata Siwek, Grzegorz Kazek, Monika Głuch-Lutwin, Paweł Mierzejewski, Przemysław Bienkowski, Halina Sienkiewicz-Jarosz, Damijan Knez, Tomasz Wichur, Stanislav Gobec, Barbara Malawska. Novel multi-target-directed ligands for Alzheimer’s disease: Combining cholinesterase inhibitors and 5-HT6 receptor antagonists. Design, synthesis and biological evaluation. Eur. J. Med. Chem. 2016 : Vol. 124, s. 63-81 Impact Factor ISI: 3.902, Punktacja MNiSW: 40.000 Adres url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0223523416306596 Streszczenie w PubMed: 27560283
 19. Anna Rapacz, Jolanta Obniska, Beata Wiklik-Poudel, Sabina Rybka, Kinga Sałat, Barbara Filipek. Anticonvulsant and antinociceptive activity of new amides derived from 3-phenyl-2,5-dioxo-pyrrolidine-1-yl-acetic acid in mice. Eur. J. Pharmacol. 2016 : Vol. 781, s. 239-249  Impact Factor ISI: 2.730, Punktacja MNiSW: 30.000 Adres url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001429991630247   Streszczenie w PubMed: 27089821
 20. Magdalena Dudek, Joanna Knutelska, Marek Bednarski, Leszek Nowiński, Małgorzata Zygmunt, Grzegorz Kazek, Barbara Mordyl, Monika Głuch-Lutwin, Paula Zaręba, Katarzyna Kulig, Jacek Sapa. Pyrrolidin-2-one derivatives may reduce body weight in rats with diet-induced obesity. Eur. J. Pharmacol. 2016 : Vol. 776, s. 146-155  Impact Factor ISI:  2.730, Punktacja MNiSW: 30.000 Adres url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014299916300681Streszczenie w PubMed: 26896778
 21. Karolina Pytka, Klaudia Lustyk, Elżbieta Żmudzka, Magdalena Kotańska, Agata Siwek, Małgorzata Zygmunt, Agnieszka Dziedziczak, Joanna Śniecikowska, Adrian Olczyk, Adam Gałuszka, Jarosław Śmieja, Anna M. Waszkielewicz, Henryk Marona, Barbara Filipek, Jacek Sapa, Szczepan Mogilski. Chemically Homogenous Compounds with Antagonistic Properties at All Α1-Adrenoceptor Subtypes but not Β1-Adrenoceptor Attenuate Adrenaline-Induced Arrhythmia in Rats. Front. Pharmacol. 2016 : Vol. 7, art. no. 227 Impact Factor ISI: 4.418, Punktacja MNiSW: 40.000 Adres url: http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fphar.2016.00229/fullStreszczenie w PubMed: 27536240
 22. Karolina Pytka, Elżbieta Żmudzka, Klaudia Lustyk, Anna Rapacz, Adrian Olczyk, Adam Gałuszka, Anna Waszkielewicz, Henryk Marona, Jacek Sapa, Barbara Filipek. The antidepressant- and anxiolytic-like activities of new xanthone derivative with piperazine moiety in behavioral tests in mice. Indian J. Pharmacol. 2016 : Vol. 48, nr 3, s. 286-291 Impact Factor ISI: 0.599, Punktacja MNiSW: 15.000 Streszczenie w PubMed: 27298499
 23. Szczepan Mogilski, Monika Kubacka, Dorota Łażewska, Małgorzata Więcek, Monika Głuch-Lutwin, Małgorzata Tyszka-Czochara, Karolina Bukowska-Strakova, Barbara Filipek, Katarzyna Kieć-Kononowicz. Aryl-1,3,5-triazine ligands of histamine H4 receptor attenuate inflammatory and nociceptive response to carrageen, zymosan and lipopolysaccharide. Inflamm. Res. 2016 : Oct 20. [Epub ahead of print Impact Factor ISI: 2.557, Punktacja MNiSW: 20.000 Adres url: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00011-016-0997-z Streszczenie w PubMed: 27766379
 24. Grażyna Chłoń-Rzepa, Adam Bucki, Marcin Kołaczkowski, Anna Partyka, Magdalena Jastrzębska-Więsek, Anna Wesołowska, Grzegorz Satała, Andrzej Bojarski, Justyna Kalinowska-Tłuścik, Grzegorz Kazek, Barbara Mordyl, Monika Głuch-Lutwin. Arylpiperazinylalkyl derivatives of 8-amino-1,3-dimethylpurine-2,6-dione as novel multitarget 5-HT/D receptor agents with potential antipsychotic activity. J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 2016 : Vol. 31, nr 6, s. 1048-1062 Impact Factor ISI: 3.428, Punktacja MNiSW: 25.000Adresurl:http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/14756366.2015.1088844?journalCode=ienz20  Streszczenie w PubMed: 26406608
 25. Mariusz Mojzych, Monika Kubacka, Szczepan Mogilski, Barbara Filipek, Emilia Fornal. Relaxant effects of selected sildenafil analogues in the rat aorta. J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 2016 : Vol. 31, nr 3, s. 381-388 Impact Factor ISI: 3.428 Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/14756366.2015.1024674?journalCode=ienz20 Streszczenie w PubMed: 25798686
 26. Krzysztof Z. Łączkowski, Kinga Sałat, Konrad Misiura, Adrian Podkowa, Natalia Malikowska. Synthesis and anticonvulsant activities of novel 2-(cyclopentylmethylene)hydrazinyl-1,3-thiazoles in mouse models of seizures. J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 2016 : Vol. 31, nr 6, s. 1576-1582 Impact Factor ISI: 3.428, Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/14756366.2016.1158172?journalCode=ienz20 Streszczenie w PubMed: 27052195
 27. Sabina Rybka, Jolanta Obniska, Anna Rapacz, Barbara Filipek, Paweł Żmudzki. Synthesis and anticonvulsant activity of new N-mannich bases derived from benzhydryl- and isopropyl-pyrrolidine-2,5-dione. J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 2016 : Vol. 31, nr 6, s. 1038-1047 Impact Factor ISI: 3.428, Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3109/14756366.2015.1088842Streszczenie w PubMed: 26406340
 28. Agnieszka Zagórska, Adam Bucki, Marcin Kołaczkowski, Agata Siwek, Monika Głuch-Lutwin, Gabriela Starowicz, Grzegorz Kazek, Anna Partyka, Anna Wesołowska, Karolina Słoczyńska, Elżbieta Pękala, Maciej Pawłowski. Synthesis and biological evaluation of 2-fluoro and 3-trifluoromethyl-phenyl-piperazinylalkyl derivatives of 1H-imidazo[2,1-f]purine-2,4(3H,8H)-dione as potential antidepressant agents. J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 2016 : V Vol. 31, suppl. 3, s. 10-24 Impact Factor ISI: 3.428, Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14756366.2016.1198902?journalCode=ienz20 Streszczenie w PubMed: 27353547
 29. Krzysztof Z. Łączkowski, Anna Biernasiuk, Angelika Baranowska-Łączkowska, Sylwia Zielińska, Kinga Sałat, Anna Furgała, Konrad Misiura, Anna Malm. Synthesis, antimicrobial and anticonvulsant screening of small library of tetrahydro-2H-thiopyran-4-yl based thiazoles and selenazoles. J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 2016 : Vol. 31, suppl. 2, s. 24-39. Impact Factor ISI: 3.428, Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14756366.2016.1186020?journalCode=ienz20 Streszczenie w PubMed: 27193505
 30. Magdalena Dudek, Kamil Kuder, Marcin Kołaczkowski, Adrian Olczyk, Elżbieta Żmudzka, Aleksandra Rak, Marek Bednarski, Karolina Pytka, Jacek Sapa, Katarzyna Kieć-Kononowicz. H3 histamine receptor antagonist pitolisant reverses some subchronic disturbances induced by olanzapine in mice. Metab. Brain Dis. 2016 : Vol. 31, nr 5, s. 1023-1029 Impact Factor ISI: 2.603, Punktacja MNiSW: 20.000 Adres url: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11011-016-9840-z  Streszczenie w PubMed: 27216278
 31. Karolina Pytka, Katarzyna Gawlik, Dorota Pawlica-Gosiewska, Jadwiga Witalis, Anna Waszkielewicz. HBK-14 and HBK-15 with antidepressant-like and/or memory-enhancing properties increase serotonin levels in the hippocampus after chronic treatment in mice. Metab. Brain Dis. 2016 : Nov 25. [Epub ahead of print] Impact Factor ISI: 2.603, Punktacja MNiSW: 20.000 Streszczenie w PubMed: 27888375
 32. Kinga Sałat, Joanna Gdula-Argasińska, Natalia Malikowska, Adrian Podkowa, Anna Lipkowska, Tadeusz Librowski. Effect of pregabalin on contextual memory deficits and inflammatory state-related protein expression in streptozotocin-induced diabetic mice. Naunyn-Schmiedeberg’s Arch. Pharmacol. 2016 : Vol. 389, nr 6, s. 613-623. Impact Factor ISI: 2.376, Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00210-016-1230-x     Streszczenie w PubMed: 26984821
 33. Anna Rapacz, Sabina Rybka, Jolanta Obniska, Kinga Sałat, Beata Powroźnik, Elżbieta Pękala, Barbara Filipek.Evaluation of anticonvulsant and antinociceptive properties of new N-Mannich bases derived from pyrrolidine-2,5-dione and 3-methylpyrrolidine-2,5-dione. Naunyn-Schmiedeberg’s Arch. Pharmacol. 2016 : Vol. 389, nr 3, s. 339-348. Impact Factor ISI: 2.376, Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00210-015-1194-2    Streszczenie w PubMed: 26650502
 34. Karolina Podkowa, Adrian Podkowa, Kinga Sałat, Tomasz Lenda, Andrzej Pilc, Agnieszka Pałucha-Poniewiera. Antidepressant-like effects of scopolamine in mice are enhanced by the group II mGlu receptor antagonist LY341495. Neuropharmacology 2016 : Vol. 111, s. 169-179  Impact Factor ISI: 4.936, Punktacja MNiSW: 40.000 Adres url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028390816303677Streszczenie w PubMed: 27569995
 35. Kinga Sałat, Adrian Podkowa, Natalia Malikowska, Felix Kern, Jorg Pabel, Ewelina Wojcieszak, Katarzyna Kulig, Klaus T. Wanner, Beata Strach, Elżbieta Wyska. Novel, highly potent and in vivo active inhibitor of GABA transporter subtype 1 with anticonvulsant, anxiolytic, antidepressant and antinociceptive properties. Neuropharmacology 2016 : Vol. 113 Part A, s. 331-342.Impact Factor ISI: 4.936. Punktacja MNiSW: 40.000 Adres url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028390816304737Streszczenie w PubMed: 27771379
 36. Monika Kubacka, Szczepan Mogilski, Marek Bednarski, Leszek Nowiński, Magdalena Dudek, Elżbieta Żmudzka, Agata Siwek, Anna Waszkielewicz, Henryk Marona, Grzegorz Satała, Andrzej Bojarski, Barbara Filipek, Karolina Pytka. Antidepressant-like activity of aroxyalkyl derivatives of 2-methoxyphenylpiperazine and evidence for the involvement of serotonin receptor subtypes in their mechanism of action. Pharmacol. Biochem. Behav. 2016 : Vol. 141, s. 28-41. Impact Factor ISI: 2.537, Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091305715301015Streszczenie w PubMed: 26647362
 37. Karolina Pytka, Grzegorz Kazek, Agata Siwek, Barbara Mordyl, Monika Głuch-Lutwin, Anna Rapacz, Adrian Olczyk, Adam Gałuszka, Anna Waszkielewicz, Henryk Marona, Jacek Sapa, Barbara Filipek, Małgorzata Zygmunt. HBK-7 – A new xanthone derivative and a 5-HT1A receptor antagonist with antidepressant-like properties. Pharmacol. Biochem. Behav. 2016 : Vol. 146-147, s. 35-43 Impact Factor ISI: 2.537 Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091305716300582Streszczenie w PubMed: 27132236
 38. Anna Czopek, Kinga Sałat, Hanna Byrtus, Joanna Rychtyk, Maciej Pawłowski, Agata Siwek, Joanna Soluch, Valentina Mureddu, Barbara Filipek. Antinociceptive activity of novel amide derivatives of imidazolidine-2,4-dione in a mouse model of acute pain. Pharmacol. Rep. 2016 : Vol. 68, nr 3, s. 529-535 Impact Factor ISI: 2.251, Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1734114015003746
 39. Daniel Jan Strub, Kinga Sałat, Tadeusz Librowski, Stanisław Lochyński, Magdalena Gaweł, Adrian Podkowa. The anxiolytic-like activity of a novel N-cycloalkyl-N-benzoylpiperazine derivative. Pharmacol. Rep. 2016 : Vol. 68, nr 1, s. 62-65 Impact Factor ISI: 2.251, Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1734114015002649/pdfft?md5=3f83a4c1c59905faba50f4b5a80ce797&pid=1-s2.0-S1734114015002649-main.pdf
 40. Anna Czopek, Hanna Byrtus, Agnieszka Zagórska, Agata Siwek, Grzegorz Kazek, Marek Bednarski, Jacek Sapa, Maciej Pawłowski. Design, synthesis, anticonvulsant, and antiarrhythmic properties of novel N-Mannich base and amide derivatives of β-tetralinohydantoin. Pharmacol. Rep.2016 : Vol. 68, nr 5, s. 886-893    Impact Factor ISI: 2.251, Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://www.elsevier.pl/czasopismo/pharmacological-reports/
 41. Anna Dziubina, Karina Szmyd, Małgorzata Zygmunt, Jacek Sapa, Magdalena Dudek, Barbara Filipek, Anna Drabczyńska, Michał Załuski, Karolina Pytka, Katarzyna Kieć-Kononowicz. Evaluation of antidepressant-like and anxiolytic-like activity of purinedione-derivatives with affinity for adenosine A2A receptors in mice. Pharmacol. Rep. 2016 : Vol. 68, nr 6, s. 1285-1292 Impact Factor ISI: 2.251, Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1734114016300950Streszczenie w PubMed: 27689756
 42. Karolina Pytka, Anna Dziubina, Katarzyna Młyniec, Agnieszka Dziedziczak, Elżbieta Żmudzka, Anna Furgała, Adrian Olczyk, Jacek Sapa, Barbara Filipek. The role of glutamatergic, GABA-ergic, and cholinergic receptors in depression and antidepressant-like effect. Pharmacol. Rep. 2016 : Vol. 68, nr 2, s. 443-450 Impact Factor ISI: 2.251, Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S173411401500343   Streszczenie w PubMed: 26922551
 43. Karolina Pytka, Karolina Podkowa, Anna Rapacz, Adrian Podkowa, Elżbieta Żmudzka, Adrian Olczyk, Jacek Sapa, Barbara Filipek. The role of serotonergic, adrenergic and dopaminergic receptors in antidepressant-like effect. Pharmacol. Rep. 2016 : Vol. 68, nr 2, s. 263-274. Impact Factor ISI: 2.251, Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://www.elsevier.pl/czasopismo/pharmacological-reports/
 44. Karolina Pytka, Monika Głuch-Lutwin, Joanna Knutelska, Magdalena Jakubczyk, Anna Waszkielewicz, Magdalena Kotańska. HBK-14 and HBK-15 Do Not Influence Blood Pressure, Lipid Profile, Glucose Level, or Liver Enzymes Activity after Chronic Treatment in Rats. PLoS One  2016 : Vol. 11, nr 10 art. no. e0165495. Impact Factor ISI: 3.057, Punktacja MNiSW: 35.000Adres url: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0165495 Streszczenie w PubMed: 27788267
 45. Anna Furgała, Kinga Sałat, Adrian Podkowa. Transportery GABA jako cel terapeutyczny dla nowych leków przeciwbólowych. GABA Transporters as a Therapeutic Target for New Analgesic Grugs. Zesz. Nauk. Tow. Doktorantów Uniw. Jagiell., Nauki Ścisłe 2016, nr 1, s. 141-156. Punktacja MNiSW: 1.000Adres url: http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/a0862a77-158a-44d8-855a-54eec1487beb

 

 

W Katedrze Farmakodynamiki prowadzone są projekty badawcze oraz granty:

 1. „Opracowanie polskiego, innowacyjnego leku psychotropowego” – / Firma Farmaceutyczna „ADAMED” Sp. z o.o. Pieńków 149, 05 -152 Czosnów k/Warszawy /Umowa dot. realizacji zadań badawczych w ramach Konsorcjum Naukowo – Przemysłowego zawarta 21 lutego 2008 roku (2008-2011) pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum, a Adamedem Sp. z o. o. Projekt współfinansowany przez NCBiR/ Umowa o realizację zadań badawczych w ramach współpracy naukowo-przemysłowej dotyczy przebadania farmakologicznego nowych substancji biologicznie czynnych.
 2. PROJEKT „Opracowanie innowacyjnej grupy związków o aktywności stabilizującej potencjał błony komórkowej” nr POIG.01.01.02-12-012/09-00 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Innowacyjna Gospodarka. Narodowa Strategia ZADANIE 4: Badania farmakologiczne, 1.04. 2010 – 31.03.2013 – kierownik Prof.dr hab. H. Marona
 3. PROJEKT “Poszukiwanie nowych ligandów wielofunkcyjnych wpływających na procesy neurodegeneracyjne” – K/PBO/000203 -kierownik Prof. dr hab. Barbara Malawska, 2013-2015 
 4. Grant Zespołowy WNP-POIG.01.03.01-12-174/09 „ Kompleksy wanadu – innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy” 1.10.2009 – 31. 12. 2012 
 5. Grant Zespołowy “Receptory H3/H4 histaminowe jako atrakcyjny cel poszukiwań substancji biologicznie aktywnych” nr K/PBN/000007 
 6. Grant z NCN „Częściowi agoniści receptorów alfa1A/D-adrenergicznych jako potencjalne związki poprawiające parametry urodynamiczne w łagodnym przeroście gruczołu krokowego” nr K/PBO/000108 – kierownik dr hab. Jacek Sapa
 7. Grant z NCN „Struktura a aktywność adrenolityczna racematów i chiralnych analogów 1-(1H-indol-4-iloksy)-3-(2-metoksyfenoksy)etyloamino)propan-2-olu” Nr K/PBD/000015- kierownik Dr Marek Bednarski
 8. Grant z NCN „Częściowi agoniści receptorów alfa-2-adrenergicznych jako nowa perspektywa skutecznego i bezpiecznego zmniejszania masy ciała i otyłości” nr K/PBO/000110 – kierownik Dr Magdalena Dudek
 9. Grant z NCN “Analiza i ocena skuteczności działania anorektycznego oraz bezpieczeństwa nowych ligandów receptora H3 histaminowego” nr K/PBO/000531 – kierownik Dr Magdalena Kotańska
 10. Grant z NCN „Badanie aktywności farmakologicznej nowych, nieselektywnych inhibitorów transportu zwrotnego kwasu gamma-aminomasłowego (GABA) w wybranych modelach behawioralnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji jako metody analizy i klasyfikacji zachowań oraz predykcji efektywnych i toksycznych przedziałów dawkowania” nr K/PBO/000150 – kierownik dr hab. Kinga Sałat
 11. Grant z NCN: “Opracowanie metody optymalizacji dawkowania leków przeciwbólowych stosowanych jako terapia skojarzona bólu neuropatycznego z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji” nr K/PBO/000377 – kierownik dr hab. Kinga Sałat, Prof. UJ
 12. Grant NCN: Antagoniści receptora alfa1-adrenergicznego oraz 5-HT2A serotoninergicznego o niechinazolinowej budowie i plejotropowych efektach jako nowa perspektywa leczenia nadciśnienia i zespołu metabolicznego.  Czas trwania 15. 07. 2015 – 14. 07. 2018; kierownik Dr Monika Kubacka
 13. Grant NCN: Poszukiwanie mechanizmów wewnątrzkomórkowych, odpowiedzialnych za szybki potencjalnie przeciwdepresyjny efekt związku HBK-15, antagonisty 5-HT1A,5-HT7 i 5-HT3 Czas trwania 2017-2019; kierownik Dr hab. Karolina Pytka
 14. Grant NCN: Analiza i ocena skuteczności działania anorektycznego oraz bezpieczeństwa nowych ligandów receptora H3 histaminowego. Czas trwania 2016- 2019; kierownik Dr hab. Magdalena Kotańska
 15. Grant NCN: Podwójna aktywność HBK-15 – odkrywanie mechanizmów komórkowych leżących u podstaw jego szybkiego efektu przeciwdepresyjnego i prokognitywnego. Czas trwania 2020-2025; kierownik dr hab. Karolina Pytka
 16. Grant NCN: W poszukiwaniu idealnych analgetyków. Pochodne 1H-izoindolo-1,3(2H)-dionu jako potencjalne środki przeciwbólowe. Czas trwania 2019-2020; kierownik Dr Anna Dziubina