Tematy prac doktorskich

Iwona Skiba-Kurek: „Aktywność przeciwbakteryjna pochodnych aryloksyalkiloamin ze szczególnym uwzględnieniem wielolekoopornych szczepów Staphylococcus epidermidis produkujących biofilm”. Obrona pracy doktorskiej: 2023 r.

Marianna Małek: „Zastosowanie metod molekularnych w diagnostyce grzybic inwazyjnych i analiza kliniczno-epidemiologiczna zakażeń grzybiczych u osób hospitalizowanych. Obrona pracy doktorskiej: 2016 r.

Karolina Klesiewicz: „Analiza wrażliwości oraz oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe u szczepów Helicobacter pylori izolowanych od chorych, przy użyciu metod mikrobiologicznych i genetycznych”. Obrona pracy doktorskiej: 2014 r.

Paulina Paluchowska: „Analiza fenotypowa i genotypowa patogenów alarmowych izolowanych w środowisku szpitalnym”. Obrona pracy doktorskiej: 2013 r.

Paweł Nowak: „Analiza występowania mechanizmów oporności u pałeczek niefermentujących”. Obrona pracy doktorskiej: 2012 r.

Izabela Wojtas-Bonior: „Charakterystyka i udział bakterii Helicobacter pylori oraz grzybów Candida w zakażeniach towarzyszących wybranym chorobom górnego odcinka przewodu pokarmowego”. Obrona pracy doktorskiej: 2010 r.

Dorota Włodarczyk: „Opracowanie wskazań dla mikrobiologicznego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u chorych oddziału intensywnej terapii, ze szpitalnym zapaleniem płuc”. Obrona pracy doktorskiej: 2010 r.