SKN Toksykologiczne

SKN Toksykologiczne

 

Jednostka macierzysta

Katedra i Zakład Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego UJ CM

Kierownik: Dr hab. Maria Walczak, prof. UJ

 

Opiekun koła

Dr hab. Maria Walczak, prof. UJ

dr Maciej Gawlik

 

Opis działalności

Toksykologiczne Koło Naukowe jest długoletnim, odnawianym w każdym roku akademickim zespołem studentów zainteresowanych pogłębieniem znajomości problematyki toksykologicznej we wszystkich, dostępnych jej aspektach. Oprócz szczegółowych zagadnień wiodących w danej edycji działalności Koła, jak np. uszkodzenia oksydacyjne i prooksydacyjne wywoływane działaniem ksenobiotyków, neurotoksyczne i kancerogenne działanie ksenobiotyków, uzależnienia i doping, toksykokinetyka nowych związków, profilowanie lipidomiczne w chorobach cywilizacyjnych, członkowie Koła angażują się czynnie w realizację projektów badawczych prowadzonych w Katedrze i Zakładzie Toksykologii. W latach 2012 – 2016 były to projekty związane z protekcyjnym działaniem naturalnych związków polifenolowych w narażeniu na czynniki środowiskowe, z badaniem wpływu uzależnienia od substancji psychostymulującej na ekspresję receptorów w ośrodkowym układzie nerwowym, oceną działania cytotoksycznego ksenobiotyków w warunkach in vitro z użyciem hodowli komórkowych oraz zagadnienia toksykokinetyczne, proteomiczne i lipidomiczne. Integralną częścią działalności badawczej Koła jest poznawanie metod i technik analitycznych stosowanych w badaniach toksykologicznych. Od 2016 roku Koło organizuje cykliczną, ogólnopolską konferencję studenckich kół naukowych poświęconą rozwojowi szeroko pojętych badań toksykologicznych i farmakologicznych na tle idei Paracelsusa – twórcy podstaw nowożytnej Toksykologii. Konferencja odbywa się pod wiodącą nazwą „W kręgu myśli Paracelsusa” i w każdym roku skupia się na innym aspekcie zagadnień badawczych.

 

Osiągnięcia

Publikacje naukowe

1.  Brodowicz J., Gawlik M.: Palenie tytoniu a choroby Alzheimera i Parkinsona. Farm. Pol. 2015, 71, 537-543.

2.  Mizera J., Furgała A., Gawlik M.: Wczesna diagnostyka chorób neurodegeneracyjnych uwarunkowanych przez czynniki środowiskowe o działaniu prooksydacyjnym. Farm. Pol. 2014, 70, 597-600.

Doniesienia na konferencjach naukowych

 1. Budzisz A., Grzegorzek P.: Effects of adenosine (a)2a receptor ligands on voluntary intake of cocaine and food in rats. International Medical Student’s Conference, Kraków, Polska, 2013.
 2. Siuda M., Różański P., Tytro K.: Simultaneous influence of manganese and ethanol on the level of malondialdehyde (MDA) and alpha-tocopherol in frontal cortex of rats exposed subchronically. International Medical Student’s Conference, Kraków, Polska, 2013.
 3. Ciepliński P.: Evaluation of the cytotoxic activity of aluminium or manganese salts with the use of human SHSY5Y neuroblastoma cell line. International Medical Student’s Conference, Kraków, Polska, 2014.
 4. Gawliński D., Mizera J., Dziwisz M.: Evaluation of synergistic effects of manganese and ethanol based on changes in pro-/antioxidative balance markers in selected organs of rats in sub-acute experiment. International Medical Student’s Conference, Kraków, Polska, 2014.
 5. Różański P., Mikołajczyk K., Śladowska J.: The influence of cocaine administration on the level of glutamate transporters: xc- and EAAT2 in animals showing addiction-vulnerable or addiction-resistant phenotype according to conditioned place preference test. International Medical Student’s Conference, Kraków, Polska, 2014.
 6. Mikołajczyk K., Szumańska M., Dziewic K., Kosałka A., Ciupka M., Leśniak P., Zych E.: Changes in expression of metabotropic glutamate receptors mGluR1, mGluR2/3, mGluR5 in corticostriatal brain structures after cocaine administration in rats showing addiction resistant and addiction prone phenotypes. International Medical Student’s Conference, Kraków, Polska, 2015.
 7. Niedzielska E., Mikołajczyk K., Pomierny-Chamioło L., Filip M.: In search for model of variable vulnerability to drug addiction. NEURONUS 2015 IBRO & IRUN Neuroscience Forum, Kraków, Polska, 2015.
 8. Dziwisz M., Mizera J., Leśniak Ł.: Comparison of  effects  of  the  manganese and aluminium based  on changes in pro-/antioxidative balance  markers in selected organs of rats with simultaneous ethanoladministration in sub-acute experiment. International Medical Student’s Conference, Kraków, Polska, 2015.
 9. Kubisiak G.: Urinary proteomic profiling of mice induced obesity – a preliminary study. International Medical Student’s Conference, Kraków, Polska, 2016.
 10. Koterbicka J., Kraśner A., Pędrys K.: Evaluation of protective effects of natural polyphenols in testicles and liver after subacute treatment of manganese in male Wistar rats. International Medical Student’s Conference, Kraków, Polska, 2016.
 11. Smutek A.: Profiling metabolic changes of mammary gland cancer (model 4T1) in mice urine using high resolution mass spectrometry – a pilot study. International Medical Student’s Conference, Kraków, Polska, 2016.
 12. Sroka M., Walczak M., Waszkielewicz A., Żelaszczyk D.: Enantiomeric purity and metabolite profilling of novel (2,6 – dimetythylphenoxy) – acetylaminoalkanol derivatives showing promising anticonvulsant activity using liquid chromatography-tandem mass spectrometry. International Medical Student’s Conference, Kraków, Polska, 2016.
 13. Torbus A., Wilczyńska N., Charchut A., Podsiadło K., Niedzielska E.: Ekspresja transporterów glutaminianu EAAT2 i xCT oraz odpowiadającym im czynników transkrypcyjnych: NF-κB, N-myc, Nrf2 w mózgach zwierząt, które przeszły różnicowanie fenotypowe na podatność na rozwój uzależnienia od kokainy. International Medical Student’s Conference, Kraków, Polska, 2016.
 14. Senkowska M., Łucka M., Krępa R.: Czynniki środowiskowe w etiopatogenezie chorób neurodegeneracyjnych. I Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Kraków, Polska, 2016.
 15. Kubisiak G., Lehman A., Pikuła M., Starek– Świechowicz B.: Hodowle komórkowe – rys historyczny i znaczenie w badaniach toksykologicznych. I Ogólnopolska Konferencja  Studenckich Kół Naukowych, Kraków, Polska, 2016.
 16. Koterbicka J., Kraśner A.: Mangan – lekarstwo czy trucizna? I Ogólnopolska Konferencja  Studenckich Kół Naukowych, Kraków, Polska, 2016.
 17. Koterbicka J., Kraśner A., Gawlik M.: Ocena protekcyjnej aktywności naturalnych polifenoli przy podostrym narażeniu na mangan i etanol. I Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Kraków, Polska, 2016.

 

Nagrody i wyróżnienia na konferencjach naukowych

 • I Nagroda w Sesji Farmaceutycznej IMSC 2013

Grzegorzek P., Budzicz A.: Effects of adenosine (A)2A receptors ligands on voluntary intake of cocaine and food in rats. (opieka merytoryczna prof. dr hab. Małgorzata Filip, mgr inż. Karolina Wydra).

 • Wyróżnienie w Sesji Farmaceutycznej IMSC 2013

Siuda M., Różański P., Tytro K.: Simultaneous influence of manganese and ethanol on the levelof malondialdehyde (MDA) and alpha – tocopherol in frontal cortex of rats exposed subchronically. (opiekun naukowy: dr inż. Maciej Gawlik)

 • II Nagroda w Sesji Farmaceutycznej IMSC 2014

Różański P., Mikołajczyk K., Śladowska J: The influence of cocaine administration on the level of glutamate transporters: xc- and EAAT2in animals showing addiction-vulnerable or addiction-resistant phenotype according to conditioned place preference test. (opiekun naukowy: mgr Ewa Niedzielska)

 • II Nagroda w Sesji Farmaceutycznej IMSC 2015

Mikołajczyk K., Szumańska M., Dziewic K., Kosałka A., Ciupka M., Leśniak P., Zych E.: Changes in expression of metabotropic glutamate receptors MGLUR1, MGLUR2/3, MGLUR5in corticostriatal brain structures after cocaine administration in rats showing addiction resistant and addiction prone phenotypes. (opiekun naukowy: mgr Ewa Niedzielska).

 • II Nagroda w Sesji Medycznej IMSC 2016

Kubisiak G.: Urinary proteomic profiling of mice with induced obesity  – a preliminary study. (opiekun naukowy: dr hab. Maria Walczak).

Granty Studenckie przyznane przez STN UJ CM w 2013 r

 • I miejsce:

Różański P.: Fenotyp narkomana i fenotyp oporny na rozwój uzależnienia a ekspresja wybranych receptorów dla glutaminianu MGLUR1, MGLUR5, MGLUR2/3 w modelu warunkowej referencji miejsca u szczurów.

 • VII miejsce:

Ciepliński P.: Ocena działania cytotoksycznego soli glinu i manganu z wykorzystaniem linii komórkowej ludzkiej neuroblastomy.

 

Granty Studenckie przyznane przez STN UJ CM w 2016 r

Smutek A.: Profilowanie metaboliczne w modelu 4T1 raka gruczołu sutkowego u myszy z zastosowaniem wysokorozdzielczej spektrometrii mas.

 

Osiągnięcia organizacyjne

Organizacja konferencji naukowej

I Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych: „W kręgu myśli Paracelsusa – w 475 rocznicę śmierci. Historia i współczesność” – Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, 21 maja 2016 r.

Zaproszeni goście:

Prof. dr hab. Zbigniew Bela

Prof. dr hab. Ryszard Gryglewski

Prof. dr hab. Janusz Skalski

Dr Mateusz Grzęda