Usługi

Pracownia Spektroskopii NMR prowadzi działalność badawczo-usługową oferując możliwość wykonania pomiarów widm NMR dla dostarczonych próbek substancji chemicznych.

Oferujemy również pomoc i współpracę badawczą w zakresie rozwiązywania problemów strukturalnych, wyznaczania struktury chemicznej czy też możliwości zastosowania spektroskopii NMR do rozwiązania konkretnych problemów badawczych, zarówno na etapie projektowania odpowiednich eksperymentów, ich wykonania, jak i analizy otrzymanych wyników.

W celu ustalenia szczegółów i odpowiedzi na dalsze pytania prosimy zwracać się bezpośrednio do kierownika Pracowni.

Zapraszamy do współpracy!