Numery identyfikacyjne

026 – Wydział Farmaceutyczny UJ CM – numer w wykazie jednostek uprawnionych do prowadzenia doświadczeń na zwierzętach

0056 – Zwierzętarnia Hodowlano-Eksperymentalna Wydziału Farmaceutycznego UJ CM numer w wykazie jednostek uprawnionych do hodowli zwierząt laboratoryjnych.