Koło naukowe

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE

Do udziału w Kole Naukowym zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych pracą badawczą związaną z chorobotwórczością drobnoustrojów.

Jednostka macierzysta: Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej UJ CM

Opiekun SKN: dr Aldona Olechowska-Jarząb, dr Iwona Skiba-Kurek

Limit osób: 6

Publikacje i konferencje z udziałem członków SKN

 

  • Kozioł A, Cepok O, Kliś T, Skiba-Kurek I, Olechowska-Jarząb A. Research on the effectiveness of ceftazidime-avibactam in combination with aztreonam for treatment of infections caused by carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae. Prezentacja ustna na IMSC 2024 – Internationial Medical Student’s Conference Cracow, 16-18 maj 2024, NAGRODA: 3 miejsce w sesji Pharmacy&Molecular Biology Session.

  • Nowik A, Gawron A, Skiba-Kurek I, Karczewska E. Detection of resistance mechanisms in strains of the genus Staphylococcus with phenotypic and genetic methods. Prezentacja ustna na IMSC 2019 – Internationial Medical Student’s Conference Cracow, 25-27 kwiecień 2019.
  • Nowak P, Czekajewska J, Góra A, Biegańska B, Kędzierska J, Karczewska E. Acinetobacter baumannii -analiza występowania wybranych genetycznych determinant oporności oraz genów związanych z wytwarzaniem biofilmu. XXII Sympozjum Postępy w Medycynie Zakażeń; Warszawa; 7-8 grudzień 2018.
  • Skiba-Kurek I, Wójcik J, Bieleń J, Dziadosz J, Pradel E, Szewc A, Sowa-Sierant I, Żak I, Karczewska E. Ocena tworzenia biofilmu przez wielolekooporne szczepy Staphylococcus epidermidis wyizolowane  z krwi pacjentów Oddziału Intensywnej Terapii Noworodków. XXII Sympozjum Postępy w Medycynie Zakażeń; Warszawa; 7-8 grudzień 2018.
  • Nowak P, Czekajewska J, Marchewka M, Łucjanek M, Łodygowska A, Kędzierska J, Karczewska E. Genetyczna charakterystyka wielolekoopornych szczepów Acinetobacter bamannii​. XXI Sympozjum Postępy w Medycynie Zakażeń; Warszawa; 8-9 grudzień 2017.
  • Klesiewicz K, Karczewska E, Sito M, Małek M,  Wójcik M, Marchewka M, Łodygowska A, Budak A. Diagnostyka zakażenia Helicobacter pylori metodą PCR. PTM wczoraj – dziś – jutro, Kraków, 21-22.09.2017.
  • Kołodziej D, Wójcik M, Wójcik N. Searching of Candida albicans closely related species by amplification of  hwp1 (hyphal wall protein 1) gene in PCR assay. 25th International Medical Students’ Conference, Kraków, 2017. (Trzecie miejsce w sesji diagnostycznej)
  • Klesiewicz K, Karczewska E, Sito E, Świerczek K, Budak A. Ocena współwystępowania zakażenia Helicobacter pylori oraz grzybów z rodzaju Candida spp. u pacjentów z chorobami górnego odcinka przewodu pokarmowego. XX Jubileuszowe Sympozjum „Postępy w Medycynie Zakażeń”, Warszawa, 2-3.12.2016.
  • Klesiewicz K, Jurkiewicz A, Ocłoń K, Małek M, Paluchowska P, Skiba-Kurek I, Białecka J, Budak A. Poszukiwanie metodą multipleks-PCR gatunków blisko spokrewnionych z Candida glabrata: Candida nivariensis Candida bracarensis. Konferencja w Łodzi MIKROBIOLOGIA w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska,  Łódź, 24-25.10.2015.
  • Klesiewicz K, Maciak P, Żukowska K, Małek M, Paluchowska P, Skiba-Kurek I., Białecka J., Budak A. Identyfikacja szczepów Candida albicans oraz blisko spokrewnionych gatunków na podstawie amplifikacji genu hwp1. Konferencja w Łodzi MIKROBIOLOGIA w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska, Łódź, 24-25.10.2015.