Koło naukowe

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ

 
Rok akademicki 2018/19

Jednostka macierzysta

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej

Kierownik: Dr hab. Elżbieta Karczewska

Opiekunowie SKN

Dr Paweł Nowak                 p.nowak@uj.edu.pl

Mgr Iwona Skiba-Kurek       iwona.skiba@uj.edu.pl

Mgr Joanna Czekajewska     j.czekajewska@uj.edu.pl

Przewodniczący SKN

Aleksandra Nowik   aleksandra.nowik5@gmail.com


Działalność Koła Naukowego

Studenci uczestniczą w badaniach drobnoustrojów chorobotwórczych dla człowieka  izolowanych z zakażeń szpitalnych oraz pozaszpitalnych  (Staphylococcus, Acinetobacter)

Badanie mechanizmów oporności ważnych klinicznie bakterii (Staphylococcus, Acinetobacter, Helicobacter) z użyciem metod biologii molekularnej (PCR, PCR-RAPD, Real Time PCR).

Ocena wrażliwości wybranych wielolekoopornych bakterii na nowosyntetyzowane związki

Publikacje i konferencje z udziałem członków SKN w latach 2015-2019

Nowik A, Gawron A, Skiba-Kurek I, Karczewska E. Detection of resistance mechanisms in strains of the genus Staphylococcus with phenotypic and genetic methods. Prezentacja ustna na IMSC 2019 – Internationial Medical Student’s Conference Cracow, 25-27 kwiecień 2019.

Nowak P, Czekajewska J, Góra A, Biegańska B, Kędzierska J, Karczewska E. Acinetobacter baumannii – analiza występowania wybranych genetycznych determinant oporności oraz genów związanych z wytwarzaniem biofilmu. XXII Sympozjum Postępy w Medycynie Zakażeń; Warszawa; 7-8 grudzień 2018.

Skiba-Kurek I, Wójcik J, Bieleń J, Dziadosz J, Pradel E, Szewc A, Sowa-Sierant I, Żak I, Karczewska E. Ocena tworzenia biofilmu przez wielolekooporne szczepy Staphylococcus epidermidis wyizolowane  z krwi pacjentówOddziału Intensywnej Terapii Noworodków. XXII Sympozjum Postępy w Medycynie Zakażeń; Warszawa; 7-8 grudzień 2018.

Nowak P, Czekajewska J, Marchewka M, Łucjanek M, Łodygowska A, Kędzierska J, Karczewska E. Genetyczna charakterystyka wielolekoopornych szczepów Acinetobacter bamanni​. XXI Sympozjum Postępy w Medycynie Zakażeń; Warszawa; 8-9 grudzień 2017.

Klesiewicz K, Karczewska E, Sito M, Małek M,  Wójcik M, Marchewka M, Łodygowska A, Budak A. Diagnostyka zakażenia Helicobacter pylori metodą PCR. PTM wczoraj – dziś – jutro, Kraków, 21-22.09.2017.

Kołodziej D, Wójcik M, Wójcik N. Searching of Candida albicans closely related species by amplification of  hwp1 (hyphal wall protein 1) gene in PCR assay. 25th International Medical Students’ Conference, Kraków, 2017. (Trzecie miejsce w sesji diagnostycznej)

Klesiewicz K, Karczewska E, Sito E, Świerczek K, Budak A. „Ocena współwystępowania zakażenia Helicobacter pylori oraz grzybów z rodzaju Candida spp. u pacjentów z chorobami górnego odcinka przewodu pokarmowego.” XX Jubileuszowe Sympozjum „Postępy w Medycynie Zakażeń”, Warszawa, 2-3.12.2016.

Klesiewicz K, Jurkiewicz A, Ocłoń K, Małek M, Paluchowska P, Skiba-Kurek I, Białecka J, Budak A. Poszukiwanie metodą multipleks-PCR gatunków blisko spokrewnionych z Candida glabrataCandida nivariensis i Candida bracarensis. Konferencja w Łodzi MIKROBIOLOGIA w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska,  Łódź, 24-25.10.2015.

Klesiewicz K, Maciak P, Żukowska K, Małek M, Paluchowska P, Skiba-Kurek I., Białecka J., Budak A. Identyfikacja szczepów Candida albicans oraz blisko spokrewnionych gatunków na podstawie amplifikacji genu hwp1. Konferencja w Łodzi MIKROBIOLOGIA w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska, Łódź, 24-25.10.2015.

Wielkość fontu
Kontrast