Koło naukowe

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ

Rok akademicki 2019/2020

Jednostka macierzysta: Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej; Dr hab. Elżbieta Karczewska

Opiekun SKN: Dr Paweł Nowak; email: p.nowak@uj.edu.pl

Przewodniczący SKN: Sandra Gaworska; email: sgaworska@gmail.com

 

Działalność Koła Naukowego

Studenci uczestniczą w badaniach drobnoustrojów chorobotwórczych dla człowieka  izolowanych z zakażeń szpitalnych oraz pozaszpitalnych  (Staphylococcus, Acinetobacter)

Badanie mechanizmów oporności ważnych klinicznie bakterii (Staphylococcus, Acinetobacter, Helicobacter) z użyciem metod biologii molekularnej (PCR, PCR-RAPD, Real Time PCR).

Ocena wrażliwości wybranych wielolekoopornych bakterii na nowosyntetyzowane związki.

Limit osób: 3

 

Publikacje i konferencje z udziałem członków SKN w latach 2015-2019

Nowik A, Gawron A, Skiba-Kurek I, Karczewska E. Detection of resistance mechanisms in strains of the genus Staphylococcus with phenotypic and genetic methods. Prezentacja ustna na IMSC 2019 – Internationial Medical Student’s Conference Cracow, 25-27 kwiecień 2019.

Nowak P, Czekajewska J, Góra A, Biegańska B, Kędzierska J, Karczewska E. Acinetobacter baumannii – analiza występowania wybranych genetycznych determinant oporności oraz genów związanych z wytwarzaniem biofilmu. XXII Sympozjum Postępy w Medycynie Zakażeń; Warszawa; 7-8 grudzień 2018.

Skiba-Kurek I, Wójcik J, Bieleń J, Dziadosz J, Pradel E, Szewc A, Sowa-Sierant I, Żak I, Karczewska E. Ocena tworzenia biofilmu przez wielolekooporne szczepy Staphylococcus epidermidis wyizolowane  z krwi pacjentówOddziału Intensywnej Terapii Noworodków. XXII Sympozjum Postępy w Medycynie Zakażeń; Warszawa; 7-8 grudzień 2018.

Nowak P, Czekajewska J, Marchewka M, Łucjanek M, Łodygowska A, Kędzierska J, Karczewska E. Genetyczna charakterystyka wielolekoopornych szczepów Acinetobacter bamanni​. XXI Sympozjum Postępy w Medycynie Zakażeń; Warszawa; 8-9 grudzień 2017.

Klesiewicz K, Karczewska E, Sito M, Małek M,  Wójcik M, Marchewka M, Łodygowska A, Budak A. Diagnostyka zakażenia Helicobacter pylori metodą PCR. PTM wczoraj – dziś – jutro, Kraków, 21-22.09.2017.

Kołodziej D, Wójcik M, Wójcik N. Searching of Candida albicans closely related species by amplification of  hwp1 (hyphal wall protein 1) gene in PCR assay. 25th International Medical Students’ Conference, Kraków, 2017. (Trzecie miejsce w sesji diagnostycznej)

Klesiewicz K, Karczewska E, Sito E, Świerczek K, Budak A. „Ocena współwystępowania zakażenia Helicobacter pylori oraz grzybów z rodzaju Candida spp. u pacjentów z chorobami górnego odcinka przewodu pokarmowego.” XX Jubileuszowe Sympozjum „Postępy w Medycynie Zakażeń”, Warszawa, 2-3.12.2016.

Klesiewicz K, Jurkiewicz A, Ocłoń K, Małek M, Paluchowska P, Skiba-Kurek I, Białecka J, Budak A. Poszukiwanie metodą multipleks-PCR gatunków blisko spokrewnionych z Candida glabrata: Candida nivariensis i Candida bracarensis. Konferencja w Łodzi MIKROBIOLOGIA w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska,  Łódź, 24-25.10.2015.

Klesiewicz K, Maciak P, Żukowska K, Małek M, Paluchowska P, Skiba-Kurek I., Białecka J., Budak A. Identyfikacja szczepów Candida albicans oraz blisko spokrewnionych gatunków na podstawie amplifikacji genu hwp1. Konferencja w Łodzi MIKROBIOLOGIA w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska, Łódź, 24-25.10.2015.

 

Wielkość fontu
Kontrast