CEL KONFERENCJI

Głównym celem Forum jest ugruntowanie wszystkich dotychczasowych osiągnięć środowiska enologicznego oraz wskazanie kierunków dalszego dynamicznego rozwoju branży winiarskiej w naszej części Europy. Wyjątkowym walorem Konferencji będzie poruszenie zagadnień związanych z zastosowaniem wina i produktów winopochodnych w winoterapii.