Dydaktyka

Realizowane przedmioty 

Pracownicy Zakładu realizują następujące przedmioty:

 •  Koordynowane przedmioty:

Chemia Organiczna – zajęcia obligatoryjne dla studentów I roku, kierunek Farmacja; studia stacjonarne 

Sensoryka i środki zapachowe – zajęcia obligatoryjne dla studentów II roku, kierunek Kosmetologia; studia stacjonarne i niestacjonarne

Postępy w zakresie chemioterapii schorzeń infekcyjnych – zajęcia fakultatywne dla studentów V roku, kierunek Farmacja; studia stacjonarne i niestacjonarne

Nowoczesne metody chemii organicznej w badaniach nad nowymi lekami – zajęcia prowadzone w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

 • Współprowadzone przedmioty:

Chemia leków – zajęcia obligatoryjne dla studentów III roku, kierunek Farmacja (zajęcia w ramach Katedry Chemii Leków); studia stacjonarne i niestacjonarne

Chemia Organiczna – zajęcia obligatoryjne dla studentów I roku Analityki Medycznej 9 zajęcia prowadzone w ramach Zakładu Chemii Bioorganicznej); studia stacjonarne 

Metodologia poszukiwań nowych leków – zajęcia prowadzone w ramach studiów podyplomowych

 

Prace magisterskie 

Dla kierunku Farmacja: 

 • student planujący wykonać pracę magisterską w Katedrze Chemii Organicznej powinien wykazywać zainteresowanie chemią leków, w szczególności tematyką poszukiwania nowych substancji biologicznie aktywnych. W przypadku liczby zainteresowanych przekraczającej liczbę miejsc, preferowane będą osoby współpracujące z Katedrą w formie uczestnictwa w kole naukowym; znaczenie będzie mieć też ocena końcowa z przedmiotu chemia organiczna;
 • ostateczną decyzję o przyjęciu studenta oraz o przydziale do opiekuna podejmuje Kierownik Katedry Chemii Organicznej

Oczekiwania wobec magistranta:

pracowitość, , samoorganizowanie, sumienność i rzetelność przy wykonywaniu zadań.

 

W Zakładzie Chemii Organicznej realizowane są prace magisterskie z Farmacji oraz Kosmetologii. Tematyka prac związana jest z badaniami realizowanymi w Zakładzie (zakładka badania).

Tematy prac magisterskich realizowanych w roku 2020/21:

 • Ocena parametrów fizykochemicznych i synteza nowych aryloksyalkiloamin o potencjalnej aktywności przeciwdrobnoustrojowej – promotor prof. dr hab. Paweł Zajdel
 • Współczesne technologie informatyczne w kształceniu studentów farmacji w zakresie chemii organicznej na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM – promotor dr Monika Tarsa
 • Hydrazydy jako substraty w syntezie leków oraz narzędzi farmakologicznych – promotor dr Przemysław Szafrański

 • Rola i zastosowanie witamin w kosmetologii i medycynie estetycznej – promotor dr Monika Tarsa

 • Ocena parametrów fizykochemicznych wybranych fenoli jako środków konserwujących w preparatach kosmetycznych – promotor dr Elżbieta Kępczyńska

 • Zastosowanie kwasów organicznych w terapii blizn i zaburzeń hiperpigmentacyjnych skóry – promotor dr Elżbieta Kępczyńska

 • Ocena wybranych parametrów fizykochemicznych nowych amidowych pochodnych tetrahydro-beta-karbolin – promotor dr Joanna Potaczek

 • Piżmo oraz jego roślinne i syntetyczne substytuty stosowane w kompozycjach zapachowych – promotor dr Joanna Potaczek

 • Izoprenoidy jako alergizujące składniki preparatów kosmetycznych – promotor dr Joanna Potaczek

   

 

 

 

 

Wielkość fontu
Kontrast