Dydaktyka

Realizowane przedmioty 

Pracownicy Zakładu realizują następujące przedmioty:

 •  Koordynowane przedmioty:

Chemia Organiczna – zajęcia obligatoryjne dla studentów I roku, kierunek Farmacja; studia stacjonarne 

Sensoryka i środki zapachowe – zajęcia obligatoryjne dla studentów II roku, kierunek Kosmetologia; studia stacjonarne i niestacjonarne

Postępy w zakresie chemioterapii schorzeń infekcyjnych – zajęcia fakultatywne dla studentów V roku, kierunek Farmacja; studia stacjonarne i niestacjonarne

Nowoczesne metody chemii organicznej w badaniach nad nowymi lekami – zajęcia prowadzone w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

 • Współprowadzone przedmioty:

Chemia leków – zajęcia obligatoryjne dla studentów III roku, kierunek Farmacja (zajęcia w ramach Katedry Chemii Leków); studia stacjonarne i niestacjonarne

Chemia Organiczna – zajęcia obligatoryjne dla studentów I roku Analityki Medycznej (zajęcia prowadzone w ramach Zakładu Chemii Bioorganicznej); studia stacjonarne 

Metodologia poszukiwań nowych leków – zajęcia prowadzone w ramach studiów podyplomowych

 

Prace magisterskie 

Dla kierunku Farmacja: 

 • student planujący wykonać pracę magisterską w Katedrze Chemii Organicznej powinien wykazywać zainteresowanie chemią organiczną oraz  chemią leków, w szczególności tematyką poszukiwania nowych substancji biologicznie aktywnych. W przypadku liczby zainteresowanych przekraczającej liczbę miejsc, preferowane będą osoby współpracujące z Katedrą w formie uczestnictwa w kole naukowym; znaczenie będzie mieć też ocena końcowa z przedmiotu chemia organiczna;
 • ostateczną decyzję o przyjęciu studenta oraz o przydziale do opiekuna podejmuje Kierownik Katedry Chemii Organicznej

Oczekiwania wobec magistranta:

pracowitość, samoorganizowanie, sumienność i rzetelność przy wykonywaniu zadań.

 

W Zakładzie Chemii Organicznej realizowane są prace magisterskie z Farmacji oraz Kosmetologii. Tematyka prac związana jest z badaniami realizowanymi w Zakładzie (zakładka badania).

 

Tematy prac magisterskich realizowanych w roku 2023/24:

 • Trójcykliczne związki azaheterocykliczne jako potencjalne inhibitory polimeryzacji – promotor prof. Paweł Zajdel

 • Mechanochemiczna synteza odwrotnych agonistów receptora serotoninowego typu 2A  – promotor dr Vittorio Canale

 • Synteza i właściwości fizykochemiczne nowych ligandów receptora 5-HT2C  – promotor dr Katarzyna Grychowska

 • Synteza pochodnych kwasu 1,2,3-triazolo-4-karboksylowego jako intermediatów użytecznych w poszukiwaniu ligandów receptorów GPCR oraz kanałów jonowych – promotor dr Przemysław Szafrański
 • Stereoizomeria wybranych substancji zapachowych o znaczeniu perfumeryjnym – dr Joanna Potaczek

 

Tematy prac magisterskich realizowanych w roku 2022/23:

 • Nowe pochodne arylopiperazyny jako potencjalne ligandy receptora serotoninowego typu 7 – promotor prof. Paweł Zajdel
 • Analiza parametrów fizykochemicznych oraz synteza potencjalnych agonistów receptora serotoninowego typu 2A – promotor dr Vittorio Canale
 • Synteza pochodnych układów azaheterocyklicznych o potencjalnym działaniu hamującym aktywność bakterii Gram-ujemnych – promotor        dr Katarzyna Grychowska
 • Synteza i ocena właściwości fizykochemicznych nowych ligandów receptora 5-HT2C – promotor dr Katarzyna Grychowska
 • Opracowanie niskotemperaturowego, przyjaznego dla środowiska, sposobu otrzymywania tekowirymatu – promotor dr Przemysław Szafrański
 • Synteza pochodnych 1,2,3-triazolu jako potencjalnych ligandów receptora CB1 – promotor dr Przemysław Szafrański
 • Ocena wybranych parametrów ADME wyselekcjonowanych pochodnych aryloksyalkiloamin o cechach ligandów receptora 5-HT7 – dr Joanna Potaczek
 • Badanie właściwości fizykochemicznych wybranych ligandów receptora 5-HT7 – dr Monika Tarsa

 

 Tematy prac magisterskich realizowanych w roku 2020/21:

 • Ocena parametrów fizykochemicznych i synteza nowych aryloksyalkiloamin o potencjalnej aktywności przeciwdrobnoustrojowej – promotor prof. dr hab. Paweł Zajdel
 • Współczesne technologie informatyczne w kształceniu studentów farmacji w zakresie chemii organicznej na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM – promotor dr Monika Tarsa
 • Hydrazydy jako substraty w syntezie leków oraz narzędzi farmakologicznych – promotor dr Przemysław Szafrański

 • Rola i zastosowanie witamin w kosmetologii i medycynie estetycznej – promotor dr Monika Tarsa

 • Ocena parametrów fizykochemicznych wybranych fenoli jako środków konserwujących w preparatach kosmetycznych – promotor dr Elżbieta Kępczyńska

 • Zastosowanie kwasów organicznych w terapii blizn i zaburzeń hiperpigmentacyjnych skóry – promotor dr Elżbieta Kępczyńska

 • Ocena wybranych parametrów fizykochemicznych nowych amidowych pochodnych tetrahydro-beta-karbolin – promotor dr Joanna Potaczek

 • Piżmo oraz jego roślinne i syntetyczne substytuty stosowane w kompozycjach zapachowych – promotor dr Joanna Potaczek

 • Izoprenoidy jako alergizujące składniki preparatów kosmetycznych – promotor dr Joanna Potaczek

Publikacje z udziałem studentów:

 • Canale V., Frisi V, Bantreil X., Lamaty F., Zajdel P. Sustainable Synthesis of a Potent and Selective 5-HT7 Receptor Antagonist Using a Mechanochemical Approach. Eur. J. Org. Chem.,2020, 85, 10958-10965
 • Kasza P., Trybula M.E., Baradziej K., Kepczynski M., Szafrański P.W., Cegła M.T. Fluorescent triazolyl spirooxazolidines: Synthesis and NMR stereochemical studies. J. Mol. Struc., 2019, 1183, 157-167

 

KOŁO SYNTEZY ORGANICZNEJ 

 

Jednostka macierzysta

Zakład Chemii Organicznej
Katedry Chemii Organicznej

Kierownik: Prof. dr hab. Paweł Zajdel

 

Opiekun koła

Dr Przemysław Szafrański

 

SKN Syntezy Organicznej zrzesza studentów zainteresowanych różnymi aspektami chemii organicznej w farmacji, od nowoczesnych metod syntezy organicznej do badań fizykochemicznych. W ramach zajęć koła, rozwijamy umiejętności niezbędne w pracy w nowoczesnym laboratorium chemii organicznej, uczymy się korzystać ze specjalistycznych programów komputerowych i baz danych. Doświadczenie zdobyte podczas działalności w ramach koła stanowi idealne przygotowanie do realizacji prac magisterskich w dziedzinie chemii organicznej.

Kilka razy w ciągu roku akademickiego odbywają się seminaria, w ramach których organizujemy warsztaty z oprogramowania przydatnego w laboratorium, prezentujemy wyniki naszych badań oraz dyskutujemy i dzielimy się wiedzą dotyczącą ciekawych zagadnień syntezy organicznej.

Członkowie koła, którzy zdobędą niezbędną wiedzę i doświadczenie podczas regularnych zajęć i seminariów Koła mogą śmiało włączać się w coraz ciekawsze i bardziej zaawansowane prace laboratoryjne pod okiem pracowników Zakładu Chemii Organicznej.

Koło dostępne jest już od pierwszego roku, zapraszamy serdecznie osoby z wszystkich lat studiów.