Program MOST

 

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z dwudziestu polskich Uniwersytetów.

 

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. MOST daje możliwość:

Realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta, wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta, zajęć dydaktycznych, nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta, korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym, prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz, nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry, wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością. (źródło: strona programu MOST)

 
 
 
Wydział Farmaceutyczny UJ CM w ramach Programu Mobilności Studentów MOST, oferuje dwa miejsce na studiach stacjonarnych doktoranckich w dziedzinie nauk farmaceutycznych.
 
 
Wszelkie informacje dotyczące regulaminu Programu MOST znajdą Państwo na stronie internetowej: http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna
 
 
Koordynator uczelniany programu MOST dla doktorantów:
 
  • Agnieszka Łagan
    Uniwersytet Jagielloński, Sekcja ds. Kształcenia, Dział Nauczania UJ,
    ul. Gołębia 24, pok.17, tel: 12 663-10-24

 

Regulamin programu MOST