Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

1.   Dokąd i na jak długo można wyjechać?

Studenci Wydziału Farmaceutycznego UJ CM mogą wyjechać do uczelni zagranicznych, z którymi Wydział zawarł umowę międzyinstytucjonalną. Lista uczelni znajduje się [tutaj].

Można wyjechać na jeden semestr (zimowy lub letni) lub na cały rok akademicki (w zależności od warunków współpracy). 

1 semestr = 5 miesięcy

1 rok akademicki = 10 miesięcy

 

2.   Przed wyjazdem / w trakcie wyjazdu / rozliczenie

Learning Agreement for Studies. W pierwszej kolejności należy uzupełnić tylko część Before the Mobility. Następnie uzyskać podpis koordynatora wydziałowego oraz zagranicznego. Wszystkie zmiany, które nastąpią w trakcie trwania pobytu na zagranicznej uczelni, należy uwzględnić w części During the mobility. Natomiast po zakończonym pobycie należy dostarczyć część After the mobility z akceptacją ze strony uczelni zagranicznej wraz z raportem uwzględniającym: wprowadzenie w obszar badawczy, założenia, cel pracy, opis wyników, literaturę.

Przed wyjazdem na stypendium Erasmus + oraz po zakończonej mobilności należy koniecznie sprawdzić czy zostały dopełnione wszystkie formalności w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego UJ CM oraz Dziale Obsług Studentów Zagranicznych UJ.

 

3.   Dlaczego warto wziąć udział w programie Erasmus?

Podczas wyjazdu na Erasmus poznasz wielu nowych, interesujących ludzi. Będzie to okazja do nawiązania wielu znajomości, które mają szansę przetrwać nawet całe lata i są szansą na zwiedzanie nowych krajów i poznawanie świata. Jest to również okazja do poznania podstaw nowego języka obcego.

Studenci powracający ze stypendium śmiało twierdzą, że wymiana studencka to niesamowita przygoda. Zagraniczne studia dają możliwość odkrycia własnych możliwości i pokonania słabości. Student zyskuje doświadczenie, niemożliwe do zdobycia w inny sposób.