Dydaktyka

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA Z ALERGOLOGII
DLA STUDENTÓW I ROKU KOSMETOLOGII W ROKU 2014/2015

 

 1. Obecność na zajęciach seminaryjnych i laboratoryjnych jest obowiązkowa.
 2. Student ma prawo do odrobienia usprawiedliwionej nieobecności na seminarium (w terminie wyznaczonym przez osobę prowadzącą) i zajęciach laboratoryjnych (w jednym wyznaczonym terminie dla osób z zaległościami).
 3. Obowiązuje przygotowanie teoretyczne z wyznaczonej partii materiału, zarówno do zajęć seminaryjnych jak i laboratoryjnych.
 4. Student ma obowiązek poprawy oceny z punktacją 2 (ocena niedostateczna) oraz 0 (nieobecność nieusprawiedliwiona).
 5.  Warunkiem uzyskania zaliczenia dopuszczającego do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdych zajęć seminaryjnych i ćwiczeń laboratoryjnych.
 6.  Osoby, które nie uzyskają zaliczenia mają możliwość uzyskania go w II terminie (po zakończeniu ćwiczeń laboratoryjnych), przystępując do pisemnego zaliczenia z całości materiału (wykłady, seminaria, ćwiczenia).

 

 

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA Z ENDOKRYNOLOGII
DLA STUDENTÓW II ROKU KOSMETOLOGII W ROKU 2014/2015

 

 1. Obecność na zajęciach seminaryjnych i laboratoryjnych jest obowiązkowa.
 2. Student ma prawo do odrobienia usprawiedliwionej nieobecności na seminarium (w terminie wyznaczonym przez osobę prowadzącą) i zajęciach laboratoryjnych (w jednym wyznaczonym terminie dla osób z zaległościami).
 3. Obowiązuje przygotowanie teoretyczne z wyznaczonej partii materiału, zarówno do zajęć seminaryjnych jak i laboratoryjnych.
 4. Student ma obowiązek poprawy oceny z punktacją 2 (ocena niedostateczna) oraz 0 (nieobecność nieusprawiedliwiona).
 5. Warunkiem uzyskania zaliczenia dopuszczającego do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdych zajęć seminaryjnych i ćwiczeń laboratoryjnych.
 6.  Osoby, które nie uzyskają zaliczenia mają możliwość uzyskania go w II terminie (po zakończeniu ćwiczeń laboratoryjnych), przystępując do pisemnego zaliczenia z całości materiału (wykłady, seminaria, ćwiczenia).

 

 

 WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA Z TOKSYKOLOGII
DLA STUDENTÓW IV ROKU ANALITYKI MEDYCZNEJ W ROKU 2014/2015

 

 1. Obecność na zajęciach seminaryjnych i laboratoryjnych jest obowiązkowa.
 2. Student ma prawo do odrobienia usprawiedliwionej nieobecności na seminarium (w terminie wyznaczonym przez osobę prowadzącą) i zajęciach laboratoryjnych (w jednym wyznaczonym terminie dla osób z zaległościami).
 3. Obowiązuje przygotowanie teoretyczne z wyznaczonej partii materiału, zarówno do zajęć seminaryjnych jak i laboratoryjnych.
 4. Student ma obowiązek poprawy oceny z punktacją 2 (ocena niedostateczna) oraz 0 (nieobecność nieusprawiedliwiona).
 5. Warunkiem uzyskania zaliczenia dopuszczającego do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdych zajęć seminaryjnych i ćwiczeń laboratoryjnych.
 6. Osoby, które nie uzyskają zaliczenia mają możliwość uzyskania go w II terminie (po zakończeniu ćwiczeń laboratoryjnych), przystępując do pisemnego zaliczenia z całości materiału (wykłady, seminaria, ćwiczenia).

 

 

PRACE MAGISTERSKIE

 

Prace eksperymentalne:

 

Analityka Medyczna:

 • Wpływ eterów glikolu etylenowego na wybrane parametry stresu oksydacyjnego w móżdżku szczura.
 • Wpływ eterów glikolu etylenowego na wybrane markery metabolizmu glukozy.
 • Analiza ekspresji BDNF w deficycie cynku jako zwierzęcym modelu depresji.
 • Wpływ stresu prenatalnego na poziom i funkcję receptorów glukokortykoidów w korze mózgowej szczura.

 
 Kosmetologia – studia stacjonarne:

 • Ocena cytotoksycznego działania 2-dimetyloaminoetanolu  w hodowlach komórkowych. 
 • Ocena cytotoksycznego działania 2-hydroksy-4-metoksybenzofenonu  w hodowlach komórkowych.

 

Prace przeglądowe:

 

Kosmetologia  – studia niestacjonarne:

 • Teraźniejszość i przyszłość terapii astmy alergicznej. 
 • Wady i zalety substancji promieniochronnych wchodzących w skład kosmetyków. 
 • Znaczenie bariery naskórkowej w patogenezie i terapii atopowego zapalenia skóry.
 • Rola badań in vitro we współczesnej kosmetologii.