NAGRODY

Dla najlepszych Uczestników poszczególnych kategorii przewidziano nagrody w postaci
butelek wina z Winnicy Uniwersyteckiej „Nad Dworskim Potokiem” w Łazach.

Przewidziana jest również nagroda Grand Prix
dla Uczestnika o najwyższej liczbie punktów – niezależnie od kategorii!

🍇🍷🍇

Dodatkowo Laureaci Quizu otrzymają unikalne prace o tematyce enologiczej
autorstwa Pani Anny Lidii Koper, studentki IX edycji enologicznych studiów podyplomowych.