Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej

p.o. Kierownika Jednostki: Dr Aldona Olechowska-Jarząb

adres e-mail: aldona.olechowska-jarzab@uj.edu.pl

 

Sekretariat

Mgr Anna Bulek

adres e-mail: anna.bulek@uj.edu.pl