Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej

 

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

tel.: 12 620 57 50   fax: 12 620 57 58

Sekretariat: mgr Anna Bulek