Kontynuacja kształcenia dla studentów z uczelni ukraińskich

Komunikat nr 730.020.3.2022 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM z dnia 18.07.2022 w sprawie: przyjmowania na studia w celu kontynuacji kształcenia od roku akademickiego 2022/23 (dla studentów z uczelni ukraińskich)