Metody badawcze

Identyfikacja drobnoustrojów

 • metody genetyczne
 • enzymatyczne
 • serologiczne
 • biochemiczne

Oznaczanie wrażliwości bakterii na leki p/drobnoustrojowe (antybiogram):

 • metoda jakościowa
  • dyfuzyjno krążkowa (Kirby Bauer Disc Diffusion Method)
 • metody  ilościowe
  • metoda Etest (Epsilometer test), gradientowo dyfuzyjna, służąca do oznaczenia najmniejszego stężenia leku hamującego wzrost drobnoustroju (MIC- Minimal Inhibitory Concentration)
  • metoda seryjnych rozcieńczeń antybiotyku w podłożu płynnym (MIKROMETODA)
  • metoda seryjnych  rozcieńczeń antybiotyku w podłożu stałym
 • metody genetyczne
  • PCR
  • PCR-RAPD
  • real-time PCR