Zakład Chemii Leków

Kierownik: Prof. dr hab. Marcin Kołaczkowski

 

Zakład Chemii Leków

Katedra Chemii Farmaceutycznej

Wydział Farmaceutyczny 

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

tel./fax. 012 620-54-50

 

Sekretariat: mgr Karolina Dobosz

karolina.dobosz@uj.edu.pl