Koło Oceny Technologii Medycznych

Koło Oceny Technologii Medycznych

 

Jednostka macierzysta

Zakład Farmacji Społecznej

Kierownik: prof. UJ, dr hab. Agnieszka Skowron

 

Opiekun koła

prof. UJ, dr hab. Agnieszka Skowron

 

Opis działalności

Główny temat, który podejmuje koło naukowe, to ocena technologii medycznej (HTA, health technology assesment). Zajmujemy się metodologią, czyli m.in. medycyną opartą na dowodach naukowych (ebm, evidence based medicine), analizami ekonomicznymi w ochronie zdrowia, farmakoekonomiką, wytycznymi HTA.
Interesuje nas praktyczne wykorzystanie HTA w podejmowaniu decyzji w ochronie zdrowia, opartych na dowodach naukowych (EBHC, evidence based health care) w tworzeniu polityki lekowej, wyznaczaniu priorytetów w ochronie zdrowia, tworzeniu programów zdrowotnych, regulowaniu rynku i dostępności do leków (i innych świadczeń zdrowotnych) a także innych dziedzinach.
Inne tematy, które podejmujemy to: regulacje prawne, badania kliniczne, funkcjonowanie urzędów (Agencja Oceny Technologii Medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia), monitorowanie działań niepożądanych (pharmacovigilance).

 

Osiągnięcia

w rozbudowie…