Koło naukowe

Studenckie Koło Naukowe

Koło Naukowe Diagnostów Laboratoryjnych przy Zakładzie Diagnostyki Medycznej UJ CM

Koło skupia studentów, pasjonatów szeroko pojętej diagnostyki laboratoryjnej, zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu Medycyny laboratoryjnej, głównie poprzez udział w pracach badawczych prowadzonych w Zakładzie Diagnostyki Medycznej oraz realizację własnych projektów naukowych.

Opiekunowie SKN: dr hab. Wirginia Krzyściak, mgr Marcin Magacz

Przewodniczący SKN: Kacper Klasa

kacper.klasa@student.uj.edu.pl  (w roku akademickim 2023/24)

Wyróżnienia i nagrody:

2022/2023 – Najlepsze Koło Farmaceutyczne UJ CM  

 

pobierz: