Dydaktyka

Kryteria przyjęcia do pisania prac magisterskich

 

Kryteria przyjęcia na pracę magisterską

 

Regulaminy zajęć

 

Obowiązująca literatura

 

1. Farmakognozja:

 

 • S. Kohlműnzer: Farmakognozja. Podręcznik dla studentów farmacji, Wydanie V unowocześnione, Wyd. Lek. PZWL Warszawa 2003.
 • Z. Janeczko et al.: Ćwiczenia z fitochemii,Wyd II poprawione, Wyd. ZOZ Ośrodek Umea Shinoda-Kuracejo, Kraków 2009
 • Wybrane przez prowadzących zajęcia artykuły naukowe z fachowej literatury światowej (w jęz. angielskim).

 

2. Leki pochodzenia naturalnego:

 

   Literatura obowiązkowa:

       E. Lamer-Zarawska „Fitoterapia i leki roślinne” PZWL, 2007

       A. Kiss „Lek pochodzenia naturalnego” PZWL, 2022

   Literatura uzupełniająca:

      J. Lutomski, J. Alkiewicz „Leki roślinne w profilaktyce i terapii” PZWL, 1993

      R. F. Weiss, V. Fintelmann „Herbal Medicine” Thieme, 2000

      J. Barnes, L.A. Anderson, J. D. Phillipson „Herbal Medicines” Pharmaceutical Press, 2002

      Wybrane przez prowadzących zajęcia artykuły naukowe z fachowej literatury światowej (w jęz.   angielskim).

 

3. Rośliny tradycyjnych systemów świata:

 

     Wybrane przez prowadzących zajęcia artykuły naukowe z fachowej literatury światowej (w jęz. angielskim).

 

4. Lek roślinny:

 

 • J. Lutomski, J. Alkiewicz „Leki roślinne w profilaktyce i terapii” PZWL, 1993
 • R. F. Weiss, V. Fintelmann „Herbal Medicine” Thieme, 2000,
 • Barnes, L.A. Anderson, J. D. Phillipson „Herbal Medicines” Pharmaceutical Press, 2002
 • Wybrane przez prowadzących zajęcia artykuły naukowe z fachowej literatury światowej (w jęz. angielskim).

 

5. Fitokosmetyki z elementami aromaterapii:

 

 • J. Góra, A. Lis  „Najcenniejsze olejki eteryczne cz. 1.” , 2019
 • A. Lis  „Najcenniejsze olejki eteryczne cz. 2.” ,  2020
 • K. Wołosik, M.Knaś , M.Niczyporuk , „Fitokosmetologia: wykłady z fitokosmetologii, fitokosmetyki i kosmetyki naturalnej” , MedPharm Polska, 2016

 

Przykładowe tematy prac magisterskich

 

 • Rośliny południowoamerykańskie stosowane w chemoprewencji nowotworów Solanum paniculatum
 • Analiza fitochemiczna izoflawonów w koniczynie łąkowej
 • Izolacja saponozydów z liści tojeści orzęsionej
 • Toksykologiczne aspekty stosowania surowców roślinnych
 • Analiza fitochemiczna, właściwości antyoksydacyjne i cytotoksyczne wybranych gatunków z rodziny rosaceae
 • Fitoterapia w pediatrii
 • Analiza ilościowa genisteiny w nasionach soi metodą HPLC