Pracownicy

Kierownik Katedry

Pracownicy badawczo-dydaktyczni:

Pracownicy administracyjni:

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

Doktoranci :

  • Mgr Agnieszka Sołtys
  • Mgr Wojciech Paździora