Pracownicy

  • Mgr inż. Sylwia Luzar-Piotrowicz – kierownik Jednostki

  • Mgr inż. Katarzyna Czubek

  • Mgr inż. Alicja Pazdor

  • Lic. Monika Sykała

  • Dariusz Apola

  • Lek. wet. Agnieszka Drohobycka-Wawryka – opieka weterynaryjna