Zwierzętarnia

 

Kierownik: mgr. inż. Sylwia Luzar-Piotrowicz

 

Zwierzętarnia

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

tel./fax. 12 620 57 81

 

Sekretariat: