Kosmetologia

W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów Uczelnia wydaje absolwentowi dyplom i suplement oraz ich odpisy. Od dnia 1.10.2019 roku dyplom nie zawiera zdjęcia.

  1. Opłatę za dyplom należy uiścić na indywidualne konto (inne dla każdego studenta, dostępne w USOSweb)
  • oryginał dyplomu i suplementu oraz ich 2 odpisy w języku polskim – 60 zł,
  • na wniosek absolwenta odpis dyplomu i suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na języku angielskim – 40 zł za każdy komplet.
  1. Absolwenci, którzy wznowili studia w roku akademickim 2019/2020

W zależności od złożonego wniosku (do pobrania tutaj) BEZPŁATNIE otrzymują:

  • dyplom i suplement oraz ich 2 odpisy w języku polskim

lub

  • dyplom i suplement oraz ich 1 odpis w j. polskim i 1 w j. angielskim

Dodatkowo mogą wnioskować o:

  • dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na j. angielski – opłata 20 zł
  • dodatkowy odpis suplementu w tłumaczeniu na j. angielski – opłata 20 zł

 

Upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem należy złożyć w dziekanacie osobiście (druk do pobrania tutaj).

Uwaga!
Zachęcamy do uzupełnienia formularza absolwenta w USOSWeb (FORMULARZ ABSOLWENTA).
Nie ma konieczności drukowania formularza i dostarczania go do Dziekanatu.
Wielkość fontu
Kontrast