WAŻNE TERMINY

REJESTRACJA: 

• Rejestracja Uczestników: do 25 marca 2020 r. (https://forms.gle/3qfkq5x7aQyxhdq19)

 

ABSTRAKTY i PREZENTACJE:

• Nadsyłanie abstraktów: do 25 marca 2020 r. (vitienopharm2020@gmail.com)
• Przesłanie prezentacji: do 21 kwietnia 2020 r. (vitienopharm.presentations@gmail.com)

 

OPŁATA KONFERENCYJNA i POTWIERDZENIE PRZELEWU:
• Uiszczenie opłaty konferencyjnej: do 30 marca 2020 r.
• Potwierdzenie przelewu: do 30 marca 2020 r. (vitienopharm2020@gmail.com)