Koło naukowe

SSG of Drug Discovery

 

 

Jednostka macierzysta

Zakład Chemii Leków
Katedry Chemii Farmaceutycznej

Kierownik: Prof. dr hab. Marcin Kołaczkowski

 

Opiekun koła

Dr hab. Agnieszka Zagórska
agnieszka.zagorska@uj.edu.pl

 

 

Uczestnictwo w Kole naukowym pozwala na realizację indywidualnych lub grupowych projektów związanych z prowadzonymi przez Zakład Chemii Leków Katedry Chemii Farmaceutycznej badaniami naukowymi. Dotyczą one projektowania związków w oparciu o modelowanie molekularne, syntezy związków o potencjalnej aktywności biologicznej, wyznaczania zależności struktura-aktywność, optymalizacji struktury wiodącej oraz wyznaczania parametrów fizykochemicznych związków aktywnych biologicznie. Dodatkowym atutem Koła jest prowadzenie spotkań naukowych w języku angielskim.

 

Cele kształcenia:

 • realizacja indywidualnych lub grupowych projektów związanych z prowadzonymi przez Zakład Chemii Leków Katedry Chemii
  Farmaceutycznej badaniami naukowymi z zakresu:
  -projektowania związków w oparciu o modelowanie molekularne
  -syntezy związków o potencjalnej aktywności biologicznej przy zastosowaniu metod klasycznej syntezy w roztworze i na fazie stałej
  -wyznaczania zależności struktura-aktywność
  -optymalizacji struktury wiodącej
  -badań fizykochemicznych związków aktywnych biologicznie
  -badań aktywności wobec wybranych celów biologicznych
 • spotkania naukowe prowadzone w języku angielskim (minimum 2 w semestrze)
 • udział członków w konferencjach krajowych i zagranicznych

 

Aplikować do Koła moga studenci:

 • Studiów jednolitych magisterskich kierunku Farmacja, School of Medicine in English, Analityka Medyczna od III roku
 • Studiów II stopnia- Drug Discovery and Development, Kosmetologia, Fizjoterapia i Pielęgniarstwo, od I roku