Pracownicy

Dr Aldona Olechowska-Jarząb – p.o. Kierownika Jednostki

e-mail: aldona.olechowska-jarzab@uj.edu.pl

 

Dr Łukasz Hońdo

e-mail: lukasz.hondo@uj.edu.pl

Dr Katarzyna Kania

e-mail: ka.kania@uj.edu.pl

Dr Karolina Klesiewicz

e-mail: karolina.klesiewicz@uj.edu.pl

Dr Anna Kłyś 

e-mail: anna.klys@uj.edu.pl

Dr Paulina Mrowiec

e-mail: paulina.mrowiec@uj.edu.pl

Dr Iwona Skiba-Kurek

e-mail: iwona.skiba@uj.edu.pl

Dr Aneta Targosz

e-mail: aneta.targosz@uj.edu.pl

Dr Barbara Zapała

e-mail: barbara.zapala@uj.edu.pl

Mgr Joanna Białecka

e-mail: joanna.bialecka@uj.edu.pl

Mgr Maria Bochenek

Mgr Joanna Czekajewska

e-mail: j.czekajewska@uj.edu.pl

Mgr Magdalena Namysł

e-mail: magdalena.namysl@uj.edu.pl

Mgr Magdalena Wawrzyniak

e-mail: magdalena.wawrzyniak@uj.edu.pl

 

Mgr Aneta Chmiel

e-mail: aneta1.chmiel@uj.edu.pl

Mgr inż. Sandra Hojda

e-mail: sandra.hojda@uj.edu.pl

 

Mgr Anna Bulek

e-mail: anna.bulek@uj.edu.pl

 

Dr Karolina Witek

e-mail: karolina.witek@uj.edu.pl

(nieobecność)