Pracownicy

 •     Prof. dr hab. Przemysław Dorożyński – p.o. kierownika Zakładu
 •     Prof. dr hab. Włodzimierz Opoka 
 •     Mgr Żaneta Binert-Kusztal
 •    Dr hab. Monika Dąbrowska
 •    Dr Anna Maślanka
 •    Dr Joanna Piotrowska
 •     Dr Bartłomiej Rospond
 •    Dr hab. Małgorzata Starek
 •    Dr Mariusz Stolarczyk
 •    Małgorzata Imiołek
 •    Mgr Izabela Jakubek
 •    Janusz Rumian