Badania

Tematyka badawcza

Rola neurotransmisji pobudzających i hamujących aminokwasów w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych

 

Stosowane metody

Badania radioreceptorowe i behawioralne

 

Aparatura badawcza

Zestaw urządzeń do badań radioreceptorowych

 

Publikacje

  1. Nowak G., Partyka A., Szewczyk B., Wierońska J.M., Dybała M., Metz M., Librowski T., Froestl W., Papp M., Pilc A. Antidepressant-like activity of CGP 36742 and CGP51176, the potent GABA-B receptor antagonists, in rodents. Br. J. Pharmacol. 149, 581-590, 2006.
  2. Dybała M, Maciąg D., Cichy A., Pomierny-Chamioło L., Partyka A., Librowski T., G Nowak. Medium supplementation with zinc enables detection of imipramine-induced adaptation in glycine/NMDA receptors labeled with [3H]L-689,560. Pharmacol Rep 58, 753-757, 2006
  3. Legutko B., Szewczyk B., Pomierny-Chamioło L., Nowak G., Pilc A. Effect of MPEP treament on brain-derived neurotrophic factor gene expression. Pharmacol. Rep.58, 427-430, 2006.

 

Współpraca

 

 

Realizowane granty i projekty naukowe

 

 

Słowa kluczowe
leki przeciwdepresyjne •cynk • mechanizmy • układ glutamatergiczny • układ GABA-ergiczny