Rekrutacja

Studia stacjonarne

5,5-letnie studia jednolite magisterskie – sześciomiesięczny staż w aptekach (XI semestr) jest integralnym elementem programu studiów i warunkuje uzyskanie tytułu magistra.

Studia farmaceutyczne przygotowują do pracy w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, w laboratoriach związanych z analizą leków, w przemyśle farmaceutycznym.

Absolwenci z zamiłowaniem do pracy badawczej mogą podjąć studia trzeciego stopnia lub pracę na uczelni oraz w instytutach naukowo-badawczych związanych z farmacją.

Limit przyjęć  110 miejsc, warunkiem uruchomienia studiów jest wpisanie się minimum 30 osób.

 

Link do systemu IRK

 

Studia niestacjonarne

5,5-letnie studia jednolite magisterskie – sześciomiesięczny staż w aptekach (XI semestr) jest integralnym elementem programu studiów i warunkuje uzyskanie tytułu magistra

Studia farmaceutyczne przygotowują do pracy w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, w laboratoriach związanych z analizą leków, w przemyśle farmaceutycznym.

Absolwenci z zamiłowaniem do pracy badawczej mogą podjąć studia trzeciego stopnia lub pracę na uczelni oraz w instytutach naukowo-badawczych związanych z farmacją.

Limit przyjęć  60 miejsc, warunkiem uruchomienia studiów jest wpisanie się minimum 30 osób.

Studia realizowane są w  jak na studiach stacjonarnych (poniedziałek-piątek).

Opłata  za studia wynosi 15 000 zł  rocznie (płatne w  8 ratach) dla rozpoczynających studia w roku akad. 2020/2021.

 

Link do systemu IRK