Rekrutacja

Studia stacjonarne

Studia jednolite magisterskie, w tym sześciomiesięczna praktyka w aptekach (XI semestr), która jest integralnym elementem programu studiów i warunkuje uzyskanie tytułu magistra farmacji, trwają 5 i pół roku.

Studia farmaceutyczne przygotowują do pracy w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, w laboratoriach związanych z analizą leków, w przemyśle farmaceutycznym.

Absolwenci z zamiłowaniem do pracy badawczej mogą podjąć studia w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk i Zdrowiu lub pracę na uczelni oraz w instytutach naukowo-badawczych związanych z farmacją.

Limit przyjęć  110 miejsc, warunkiem uruchomienia studiów jest wpisanie się minimum 30 osób.

Szczegóły dotyczące rekrutacji na studia na kierunku farmacja znajdują się tutaj.