Koło naukowe

Koło Badań Nad Receptorami

 

Jednostka macierzysta

Pracownia Badań Receptorowych
Katedry Farmakobiologii

Kierownik: Prof. dr hab. Gabriel Nowak

 

Opiekun koła

Dr Agata Siwek

 

w rozbudowie…

Wielkość fontu
Kontrast