Wyniki kwalifikacji

Skład Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus + :

  • prof. dr hab. Paweł Zajdel – Koordynator ds. Programu Erasmus + na Wydziale Farmaceutycznym
  • dr Marek Bednarski – Nauczyciel akademicki
  • Aleksander Szkółka – Przedstawiciel Samorządu Studenckiego Wydziału Farmaceutycznego

 

Wyniki Rekrutacji zostaną udostępnione w systemie USOSweb – zakładka Wymiana Studencka, po zakończonej rekrutacji.