Wyniki kwalifikacji

Skład Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus + :

  • Prodziekan ds. nauki Wydziału Farmaceutycznego
  • Prodziekan ds. studenckich Wydziału Farmaceutycznego
  • Koordynator ds. Programu Erasmus + Wydziału Farmaceutycznego
  • Przedstawiciel Samorządu Studenckiego Wydziału Farmaceutycznego

 

Wyniki Rekrutacji zostaną udostępnione w systemie USOSweb – zakładka Wymiana Studencka,
po zakończonej rekrutacji.

 

Wielkość fontu
Kontrast