Wyniki kwalifikacji

Skład Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus + :

  • Prodziekan ds. nauki i rozwoju Wydziału Farmaceutycznego UJ CM
  • Prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych Wydziału Farmaceutycznego UJ CM
  • Koordynator ds. Programu Erasmus + Wydziału Farmaceutycznego UJ CM
  • Przedstawiciel Samorządu Studenckiego Wydziału Farmaceutycznego UJ CM

 

Wyniki Rekrutacji zostaną udostępnione w systemie USOSweb – zakładka Wymiana Studencka, po zakończonej rekrutacji.

 

Wielkość fontu
Kontrast