Wydziałowe Komisje na kadencję 2020-2024

Kierownicy studiów:

 • dr hab. Małgorzata Knapik-Czajka – kierunek analityka medyczna
 • prof. dr hab. Marcin Kołaczkowski – kierunek Drug Discovery and Development
 • dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ – kierunek farmacja
 • prof. dr hab. Elżbieta Pękala – kierunek kosmetologia

Pełnomocnicy:

 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Farmaceutycznego ds. jakości kształcenia – dr hab. Urszula Hubicka

e-mail: urszula.hubicka@uj.edu.pl

 

 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Farmaceutycznego ds. ewaluacji jakości kształcenia – dr Grzegorz Żuchowski

e-mail: grzegorz.zuchowski@uj.edu.pl

 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

 • dr hab. Urszula Hubicka – pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, przewodnicząca WZJK
 • dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ – prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych Wydziału Farmaceutycznego UJCM, członek zespołu
 • prof. dr hab. Jadwiga Handzlik – członek zespołu
 • dr hab. Beata Bystrowska – członek zespołu
 • dr hab. Małgorzata Knapik-Czajka – kierownik kierunku analityka medyczna, członek zespołu
 • dr hab. Anna Rapacz – członek zespołu
 • dr hab. Agnieszka Zagórska – członek zespołu
 • dr Anna Czech – członek zespołu
 • dr Marek Szlósarczyk -członek zespołu
 • dr Monika Tarsa – członek zespołu
 • dr Dorota Żelaszczyk – członek zespołu
 • mgr Magdalena Rudnicka -przedstawiciel dziekanatu
 • Justyna Stanula – przedstawiciel studentów farmacji
 • Noel Oster – przedstawiciel studentów analityki medycznej

 

Komisje ds. nauczania i jakości kształcenia

Kierunek farmacja:

 • dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Grażyna Chłoń-Rzepa
 • prof. dr hab. Irma Podolak
 • prof. dr hab. Jacek Sapa
 • dr hab. Urszula Hubicka
 • dr hab. Małgorzata Starek
 • dr Joanna Chłopicka
 • dr Agnieszka Cios
 • dr Anna Czech
 • przedstawiciel Okręgowej Izby Aptekarskiej
 • Justyna Stanula – przedstawiciel studentów

Kierunek analityka medyczna:

 • dr hab. Małgorzata Knapik-Czajka– przewodnicząca
 • dr hab. Beata Bystrowska
 • dr hab. Urszula Hubicka
 • dr hab. Małgorzata Zygmunt
 • dr Jagoda Drąg
 • dr Barbara Maziarz
 • dr Marta Szostek
 • Noel Oster – przedstawiciel studentów
 • dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ – Prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych, obserwator

Kierunek kosmetologia:

 • prof. dr hab. Elżbieta Pękala – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Radosław Śpiewak
 • dr hab. Agnieszka Szopa, prof. UJ
 • dr hab. Agnieszka Gunia-Krzyżak
 • dr hab. Anna Krupa
 • dr hab. Anna Partyka
 • przedstawiciel studentów
 • przedstawiciel branży
 • dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ – Prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych, obserwator
 • dr hab. Urszula Hubicka – Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia, obserwator

Kierunek Drug Discovery and Development:

 • prof. dr hab. Marcin Kołaczkowski- przewodniczący
 • prof. dr hab. Jadwiga Handzlik
 • prof. dr hab. Sebastian Polak
 • prof. dr hab. Aleksander Mendyk
 • prof. dr hab. Karolina Pytka
 • przedstawiciel studentów
 • dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ – Prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych, obserwator
 • dr hab. Urszula Hubicka – Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia, obserwator

Wydziałowy Zespół Hospitacyjny

 • dr hab. Agnieszka Szopa, prof. UJ
 • dr hab. Monika Dąbrowska – koordynator hospitacji dla kierunku analityka medyczna
 • dr hab. Agnieszka Galanty
 • dr hab. Magdalena Jastrzębska-Więsek
 • dr hab. Monika Kubacka
 • dr hab. Anna Partyka
 • dr hab. Anna Rapacz
 • dr hab. Małgorzata Starek – koordynator hospitacji dla kierunku farmacja
 • dr hab. Katarzyna Sułkowska-Ziaja
 • dr hab. Małgorzata Tyszka-Czochara
 • dr Anna Apola – koordynator hospitacji dla kierunków kosmetologiaDrug Discovery and Development
 • dr Joanna Chłopicka
 • dr Agnieszka Cios
 • dr Jagoda Drąg
 • dr Justyna Dymek
 • dr Anna Gołda
 • dr Inga Kwiecień
 • dr Aldona Maciejewska
 • dr Justyna Makowska-Wąs
 • dr Anna Maślanka
 • dr Andrzej Moniczewski
 • dr Anita Rutkowska
 • dr Danuta Sobolewska
 • dr Agnieszka Szewczyk
 • dr Marek Szlósarczyk
 • dr Karolina Klesiewicz

Komisja ds. nostryfikacji  dyplomów

 • dr hab. Beata Bystrowska
 • dr hab. Magdalena Kotańska
 • dr hab. Paweł Paśko
 • dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ
 • dr hab. Agnieszka Szopa, prof. UJ