Pracownicy

  • Dr hab. Wojciech Jawień – kierownik Jednostki

  • Dr Krystyna Stanisz – Wallis

  • Dr inż. Sebastian Bożek

  • Dr Daniel Dziob
  • Dr Jan Kobierski

  • Mgr Michał Świątek

  • Mgr Magdalena Garczarczyk