Pracownicy

  • Dr inż. Sebastian Bożek
  • Dr Daniel Dziob
  • Mgr Magdalena Garczarczyk – Sekretariat
  • Dr hab. Wojciech Jawień
  • Dr hab. Jan Kobierski – p.o. kierownika Jednostki
  • Dr Tomasz Kołodziej
  • Dr Sławomir Stachura
  • Dr Krystyna Stanisz-Wallis
  • Mgr Michał Świątek
  • Dr inż. Klaudia Wojtaszek