Pracownicy

  • Dr hab. Wojciech Jawień – p.o. kierownika Jednostki
  • Dr Krystyna Stanisz – Wallis
  • Mgr Klaudia Wojtaszek
  • Dr inż. Sebastian Bożek
  • Dr Daniel Dziob
  • Dr Jan Kobierski
  • Dr Sławomir Stachura
  • Mgr Tomasz Kołodziej
  • Mgr Michał Świątek
  • Mgr Magdalena Garczarczyk