Dydaktyka

 

FARMACJA  IV rok –  2020/2021

EGZAMIN

II termin:

1.09.2021 (środa) godz. 9:00 studia stacjonarne bud. A, Katedra Farmakodynamiki p. 505

2.09.2021 (czwartek) godz. 9:00 studia niestacjonarne + studenci z dnia 30.08.2021 miejsce: jw.

 • studenci z brakiem zaliczenia – zaliczenie testowe  w dniu 30.08.2021  godz. 9:00 sala 1/2 D

wyniki egzaminu będą podane poprzez system USOS. W przypadku uzyskania zaliczenia student ma prawo podejść do II terminu egzaminu  w dn. 2.09.2021

UWAGA: studenci z brakiem zaliczenia otrzymali informację e-mailową poprzez system USOS, bardzo proszę sprawdzać swoje skrzynki. Dokładna lista studentów (alfabetycznie) na poszczególne dni egzaminu zostanie ustalona  po teście zaliczeniowym oraz ogłoszeniu wyników i  może być modyfikowana – informacja znajdzie się na tej stronie w dniu 31.08. 2021 do godz. 11:00

W przypadku pytań proszę o kontakt z sekretariatem: krystyna.sermak@uj.edu.pl

 

 

WETERYNARIA –  2020/2021

EGZAMIN

II termin:

 • 7 września 2021 (wtorek) godz. 9:00 sala 106,107,108,109 Wydz. Farmacji; ul. Medyczna 9 w Krakowie – forma egzaminu pozostaje taka sama jak w I TERMINIE – test i pytania otwarte, opisowe.       
III termin
 • 13 września 2021 (poniedziałek) godz. 10:00 – Katedra Farmakodynamiki bud. A, IV p. pok. 522

 

W przypadku pytań proszę o kontakt z sekretariatem: krystyna.sermak@uj.edu.pl

 

 

PRACE MAGISTERSKIE

KRYTERIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW

NA PRACE MAGISTERSKIE REALIZOWANE W KATEDRZE FARMAKODYNAMIKI

 •  Wymagania szczegółowe dot. naboru

 Student powinien wykazać się:

 1. zainteresowaniem farmakologią – wysoka średnia ocen z przedmiotu
 2. przynależnością do Koła Naukowego – działającego w Katedrze,
 3. znajomością Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych – Dz. U. poz. 266 z dn. 15 stycznia 2015 r.,
 4. posiadaniem zgody na wykonywanie procedur w doświadczeniach na zwierzętach.
 5. ostateczną decyzję o przyjęciu studenta oraz przydziale do opiekuna podejmuje Kierownik Katedry.

Przykładowe tematy prac magisterskich:

 1. Aktywność przeciwdrgawkowa, przeciwlękowa i przeciwdepresyjna nowych pochodnych (fenoksy)alkilo- i [2-(fenoksy)etoksy]etylopiperazyny
 2. Wpływ nowych antagonistów receptora histaminowego H3 na funkcje poznawcze i reakcje nocyceptywne u zwierząt
 3. Ocena potencjalnego działania przeciwdepresyjnego i przeciwlękowego pochodnych 2-metoksyfenylopiperazyny
 4. Oznaczenie właściwości cholinolitycznych nowych arylosulfonamidowych pochodnych pirolidyny i piperydyny o potencjalnej aktywności urologicznej
 5. Ocena aktywności farmakologicznej nowych pochodnych pirolo-[3-4-c]-pirydynodionów
 6. Ocena aktywności ośrodkowej aroksyalkilowych pochodnych 2-metoksyfenylopiperazyny
 7. Aktywność przeciwdrgawkowa nowych pochodnych pirolidyno-2,5-dionu
 8. Wpływ wybranych ligandów receptora α2-adrenergicznego na układ krążenia
 9. Ocena aktywności krążeniowej nowych pochodnych hydantoiny i teofiliny
 10. Farmakologiczna ocena aktywności wybranych pochodnych purynodionów
 11. Aktywność przeciwbólowa nowych hybrydowych N-fenyloamidowych pochodnych pirolidyno-2,5-dionu o działaniu przeciwdrgawkowym
 12. Aktywność hipotensyjna związku HBK-14 po podaniu przewlekłym
 13. Ocena działania anorektycznego wybranych ligandów receptora H3-histaminowego

 

 

Kontakt:

e-mail: krystyna.sermak@uj.edu.pl

tel.: (12) 62-05-530 

 

Wielkość fontu
Kontrast