Dydaktyka

 

FARMACJA  IV rok –  2020/2021

 

 

WETERYNARIA –  2020/2021

 

PRACE MAGISTERSKIE

Przykładowe tematy prac magisterskich:

 1. Aktywność przeciwdrgawkowa, przeciwlękowa i przeciwdepresyjna nowych pochodnych (fenoksy)alkilo- i [2-(fenoksy)etoksy]etylopiperazyny
 2. Wpływ nowych antagonistów receptora histaminowego H3 na funkcje poznawcze i reakcje nocyceptywne u zwierząt
 3. Ocena potencjalnego działania przeciwdepresyjnego i przeciwlękowego pochodnych 2-metoksyfenylopiperazyny
 4. Oznaczenie właściwości cholinolitycznych nowych arylosulfonamidowych pochodnych pirolidyny i piperydyny o potencjalnej aktywności urologicznej
 5. Ocena aktywności farmakologicznej nowych pochodnych pirolo-[3-4-c]-pirydynodionów
 6. Ocena aktywności ośrodkowej aroksyalkilowych pochodnych 2-metoksyfenylopiperazyny
 7. Aktywność przeciwdrgawkowa nowych pochodnych pirolidyno-2,5-dionu
 8. Wpływ wybranych ligandów receptora α2-adrenergicznego na układ krążenia
 9. Ocena aktywności krążeniowej nowych pochodnych hydantoiny i teofiliny
 10. Farmakologiczna ocena aktywności wybranych pochodnych purynodionów
 11. Aktywność przeciwbólowa nowych hybrydowych N-fenyloamidowych pochodnych pirolidyno-2,5-dionu o działaniu przeciwdrgawkowym
 12. Aktywność hipotensyjna związku HBK-14 po podaniu przewlekłym
 13. Ocena działania anorektycznego wybranych ligandów receptora H3-histaminowego

 

 

Kontakt:

e-mail: krystyna.sermak@uj.edu.pl

tel.: (12) 62-05-530 

 

Wielkość fontu
Kontrast