Dydaktyka

 FARMACJA  IV rok –  2023/2024


 FARMACJA  V rok – 2023/2024

 


WETERYNARIA III rok – 2023/2024

W przypadku pytań, proszę o kontakt z sekretariatem: krystyna.sermak@uj.edu.pl


ETOLOGIA – 2023/24

 


PRACE MAGISTERSKIE

KRYTERIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW

NA PRACE MAGISTERSKIE REALIZOWANE W KATEDRZE FARMAKODYNAMIKI

Wymagania dot. naboru

 • student powinien wykazać się zainteresowaniem farmakologią – wysoka średnia ocen z przedmiotu.
 • w przypadku, gdy kandydatów będzie więcej niż liczba miejsc przydzielonych dla Jednostki, decydującym kryterium będzie opinia prowadzących zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Farmakologia z farmakodynamiką. 

kryteria dodatkowe

 • czynny udział w pracach Koła Naukowego, działającego w Katedrze Farmakodynamiki: opinia opiekuna Koła Prof. dr hab. Kingi Sałat

Ostateczną decyzję o przyjęciu studenta oraz przydziale do opiekuna podejmuje Kierownik Katedry

Przykładowe tematy prac magisterskich:

 1. Aktywność przeciwdrgawkowa, przeciwlękowa i przeciwdepresyjna nowych pochodnych (fenoksy)alkilo- i [2-(fenoksy)etoksy]etylopiperazyny
 2. Ocena potencjalnego działania przeciwdepresyjnego i przeciwlękowego pochodnych 2-metoksyfenylopiperazyny
 3. Oznaczenie właściwości cholinolitycznych nowych arylosulfonamidowych pochodnych pirolidyny i piperydyny o potencjalnej aktywności urologicznej
 4. Ocena aktywności farmakologicznej nowych pochodnych pirolo-[3-4-c]-pirydynodionów
 5. Ocena aktywności ośrodkowej aroksyalkilowych pochodnych 2-metoksyfenylopiperazyny
 6. Aktywność przeciwdrgawkowa nowych pochodnych pirolidyno-2,5-dionu
 7. Wpływ wybranych ligandów receptora α2-adrenergicznego na układ krążenia
 8. Ocena aktywności krążeniowej nowych pochodnych hydantoiny i teofiliny
 9. Farmakologiczna ocena aktywności wybranych pochodnych purynodionów
 10. Aktywność przeciwbólowa nowych hybrydowych N-fenyloamidowych pochodnych pirolidyno-2,5-dionu o działaniu przeciwdrgawkowym
 11. Aktywność hipotensyjna związku HBK-14 po podaniu przewlekłym
 12. Ocena działania anorektycznego wybranych ligandów receptora H3-histaminowego

KONKURS PRAC MAGISTERSKICH

 1. W  Wydziałowym Konkursie Prac Magisterskich, który odbył się 23 marca 2013 r praca magisterska uzyskała II miejsce  „Aktywność przeciwdepresyjna i przeciwbólowa pochodnych kwasu gamma-aminomasłowego”, której autorem jest były członek Koła Farmakologicznego – Adrian Podkowa.
 2. W Wydziałowym Konkursie Prac Magisterskich, który odbył się 29 marca 2014 roku, praca magisterska uzyskała I miejsce  „Rola termowrażliwych kanałów TRP (Transient Receptor Potential Channels) w mechanizmie działania wybranych czynników pronocyceptywnych u myszy”, której autorką jest  były członek Koła Farmakologicznego – Magdalena Działo.
 3. W Wydziałowym Konkursie Prac Magisterskich, który odbył się 2 kwietnia 2016 roku, praca magisterska uzyskała wyróżnienie „Aktywność przeciwdrgawkowa nowych pochodnych pirolidyno-2,5 –dionu”, której autorką jest były członek Koła Farmakologicznego – Anna Furgała.
 4. W Wydziałowym Konkursie Prac Magisterskich, który odbył się 7 marca 2020 roku, praca magisterska uzyskała I miejsce „Aktywność przeciwbólowa i przeciwświądowa ligandów receptorów histaminowych H3 i H4”, której autorem jest były członek Koła Farmakologicznego – Michał Furtak.
 5. W Wydziałowym Konkursie Prac Magisterskich, który odbył się  1 kwietnia 2023 roku, praca magisterska uzyskała II miejsceOcena wpływu związku NLX-101 na procesy uczenia się oraz elastyczności poznawczej u myszy”, której autorem jest były członek Koła Farmakologicznego – Angelika Jagielska.

 

Kontakt:

e-mail: krystyna.sermak@uj.edu.pl

tel.: (12) 62-05-530