Konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty – 11.04.2019

Poszukujemy stypendysty – doktoranta w projekcie Sonata Bis pt. „Ocena potencjału terapeutycznego nowych pozytywnych allosterycznych modulatorów receptora GABA-A w udarze niedokrwiennym mózgu” (finansowanego z środków Narodowego Centrum Nauki).

 

Wymagania:

 • studia magisterskie na kierunku farmacja, analityka, chemia lub inne pokrewne kierunki
 • znajomość zagadnień dotyczących syntezy heterocykli azotowych, syntezy w reaktorach mikrofalowych (mile widziane doświadczenie w projektach badawczych lub/i staże w firmach/uczelniach, doniesienia zjazdowe w ww. tematyce)
 • synteza katalizowana związkami palladu, mile widziane doświadczenie w chemii metaloorganicznej
 • umiejętność interpretacji widm NMR, MS, IR, spektroskopia ramanowska
 • umiejętność obsługi aparatury laboratoryjnej/analitycznej (m.in. HPLC, chromatografu typu „flash”, reaktor mikrofalowy)
 • umiejętność obsługi oprogramowania komputerowego umożliwiająca przygotowywanie wzorów chemicznych (ChemDraw, MarvinSketch) oraz dokumentów tekstowo-graficznych (tekst naukowy, prezentacja ustna, poster): programy Microsoft Word, Powerpoint, Excel, CorelDraw, Zotero
 • dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca posługiwanie się literaturą naukową
 • zaradność, motywacja do pracy naukowej, duże zaangażowanie w wykonywaną pracę badawczą

 

Zakres obowiązków

Zakres obowiązków doktoranta/stypendysty będzie obejmował:

 • wieloetapową syntezę produktów końcowych
 • oczyszczanie mieszanin reakcyjnych (chromatografia „flash”) oraz ocenę czystości otrzymanych substancji (metody chromatograficzne TLC, HPLC)
 • analizę danych spektralnych w celu weryfikacji otrzymanych struktur (widma 1HNMR, 13CNMR, 19FNMR, MS)
 • analizę zależności struktura-aktywność neuroprotekcyjna
 • przygotowanie materiałów do publikacji i zgłoszeń konferencyjnych

 

Czas trwania (od maja 2019)

 36 miesięcy

 

Wysokość stypendium

1800 PLN

 

Ważne terminy

Termin składania ofert: 29.04.2019, 17:00

Preferowana data rozpoczęcia pracy: 6.05.2019 r.

 

Ważne informacje

Zgłoszenie powinno zawierać:

 

Kontakt

Aplikacje należy składać na adres mailowy kierownika projektu: monika.marcinkowska@uj.edu.pl (dr Monika Marcinkowska). W tytule maila należy wpisać: Stypendium w konkursie Sonata Bis.

Dokumenty aplikacyjne należy składać drogą mailową do dnia 29 kwietnia 2019 r., godz. 23:59.

Data rozstrzygnięcia konkursu: nie później niż 2 maja 2019 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać drogą elektroniczną: Dr Monika Marcinkowska, Katedra Chemii Farmaceutycznej UJ CM, e-mail: monika.marcinkowska@uj.edu.pl