Katedra Chemii Farmaceutycznej

Kierownictwo

 

Kierownik Katedry Chemii Farmaceutycznej
i Zakładu Chemii Leków

Prof. dr hab. Marcin Kołaczkowski

marcin.kolaczkowski@uj.edu.pl

Kierowniczka Zakładu Fizykochemicznej Analizy Leku
i

Dr hab. Anna Więckowska, prof. UJ

anna.wieckowska@uj.edu.pl

 

 

Sekretariat

   
 

mgr Karolina Dobosz

karolina.dobosz@uj.edu.pl

tel./fax. 12 620-54-50

 

 

 

Samodzielni pracownicy badawczo-dydaktyczni

 

Prof. dr hab. Marek Bajda

marek.bajda@uj.edu.pl

 

Dr hab. Grażyna Chłoń-Rzepa, prof. UJ

grazyna.chlon-rzepa@uj.edu.pl

 

Prof. dr hab. Krzysztof Kamiński

k.kaminski@uj.edu.pl

 

Dr hab. Agnieszka Zagórska

agnieszka.zagorska@uj.edu.pl

 

 

 

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

 

Dr Adam Bucki

adam.bucki@uj.edu.pl

 

Dr Anna Czopek

anna.czopek@uj.edu.pl

 

Dr Alicja Gawalska

alicja.gawalska@uj.edu.pl

 

Dr Beata Gryzło

beata.gryzlo@uj.edu.pl

 

Dr Jakub Jończyk

jakub.jonczyk@uj.edu.pl

 

Dr Kamil Łątka

kamil1.latka@uj.edu.pl

 

Dr Monika Marcinkowska

monika.marcinkowska@uj.edu.pl

 

Dr Dawid Panek

dawid.panek@uj.edu.pl

 

Dr Natalia Szałaj

natalia.guzior@uj.edu.pl

 

Dr Joanna Śniecikowska

joanna.sniecikowska@uj.edu.pl

 

Dr Krzysztof Więckowski

k.wieckowski@uj.edu.pl

 

Dr Paula Zaręba

paula.zareba@uj.edu.pl

 

   

Dr Paweł Żmudzki

pawel.zmudzki@uj.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

Pracownicy badawczy

 

Dr Michał Abram

michal.abram@uj.edu.pl

 

Dr Justyna Godyń

justyna.godyn@uj.edu.pl

 

Dr Rafał Kamiński

rafal1.kaminski@uj.edu.pl

 

Dr Tomasz Wichur

tomasz.wichur@uj.edu.pl

 

 

 

Doktoranci

 

Izabella Góral

izabella.goral@doctoral.uj.edu.pl

 

Marcin Jakubiec

marcin.jakubiec@doctoral.uj.edu.pl

 

Jędrzej Kukułowicz

jedrzej.kukulowicz@doctoral.uj.edu.pl

 

 

Emilia Sługocka

emilia.slugocka@doctoral.uj.edu.pl

 

Dorota Stary

dorota.stary@doctoral.uj.edu.pl

 

 

 

 

 

Pracownicy techniczni

 

Izabella Rozwadowska

izabella.rozwadowska@uj.edu.pl

Jacek Rzepa

jacek.rzepa@uj.edu.pl