Koło naukowe

Koło Syntezy Organicznej

 

Jednostka macierzysta

Zakład Chemii Organicznej
Katedry Chemii Organicznej

Kierownik: Prof. dr hab. Paweł Zajdel

 

Opiekun koła

Dr Przemysław Szafrański

 

SKN Syntezy Organicznej zrzesza studentów zainteresowanych różnymi aspektami chemii organicznej w farmacji, od nowoczesnych metod syntezy organicznej do badań fizykochemicznych. W ramach zajęć koła, rozwijamy umiejętności niezbędne w pracy w nowoczesnym laboratorium chemii organicznej, uczymy się korzystać ze specjalistycznych programów komputerowych i baz danych. Doświadczenie zdobyte podczas działalności w ramach koła stanowi idealne przygotowanie do realizacji prac magisterskich w dziedzinie chemii organicznej.

Kilka razy w ciągu roku akademickiego odbywają się seminaria, w ramach których organizujemy warsztaty z oprogramowania przydatnego w laboratorium, prezentujemy wyniki naszych badań oraz dyskutujemy i dzielimy się wiedzą dotyczącą ciekawych zagadnień syntezy organicznej.

Członkowie koła, którzy zdobędą niezbędną wiedzę i doświadczenie podczas regularnych zajęć i seminariów Koła mogą śmiało włączać się w coraz ciekawsze i bardziej zaawansowane prace laboratoryjne pod okiem pracowników Zakładu Chemii Organicznej.

Koło dostępne jest już od pierwszego roku, zapraszamy serdecznie osoby z wszystkich lat studiów.

 

Wielkość fontu
Kontrast