INSTRUKCJE DLA UCZESTNIKÓW CZYNNYCH

Prezentacje ustne:

  • max. 10-minutowe wystąpienie (7 min. referat + 3 min. dyskusja).
  • Prezentacje multimedialne (.ppt/.pptx/.pdf) należy przesłać Organizatorom do dn. 21.04.2020 r. na adres: abstrakty.paracelsus@gmail.com.

Sesja plakatowa:

  • maksymalny rozmiar posteru: 1200×900 mm.
  • Każdemu Uczestnikowi sesji plakatowej zostanie przydzielone stanowisko.
  • Organizatorzy zapewnią wyposażenie techniczne do montażu plakatów.

 

Uczestnicy czynni są zobowiązani do przesłania abstraktu na adres: abstrakty.paracelsus@gmail.com.

Termin nadsyłania abstraktów mija 01.04.2020 r.

 

WZÓR ABSTRAKTU: pobierz

 

Akceptowane prace:

  • Studenci studiów I i II stopnia: prace przeglądowe oraz oryginalne;
  • Doktoranci: wyłącznie prace oryginalne.