Przeniesienie na Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Uchwała nr 1/IV/XII/2020 Rady Wydziału Farmaceutycznego UJ CM z dnia 21.12.2020 r.  o szczegółowych warunków i zasadach przenoszenia studentów innych uczelni (w tym również zagranicznych) na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM.