Dydaktyka

Rok akademicki 2018/2019

Kierunek Farmacja: Kryteria przyjęcia na prace mgr w ZFS

Nasze przedmioty

Farmacja:

Opieka farmaceutyczna, Prawo farmaceutyczne, Prawo autorskie i własność intelektalna, Higiena i epidemiologia, Farmakoekonomika. Fakultety: Funkcje apteki ogólnodostępnej i szpitalnej (Polska-kraje Unii Europejskiej), Konsultacja farmaceutyczna – prowadzenie rozmowy z pacjentem, Zagadnienia promocji zdrowia,Wykorzystanie programów komputerowych w wybranych czynnościach administracyjnych w aptece

Analityka medyczna:

Prawo medyczne i organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce, Ekonomika zdrowia

Kosmetologia:

Prawo i ekonomia

 

 

V rok farmacji  

 

BLOK ZAJĘĆ  2018

Obejmuje przedmioty: Farmacja praktyczna, Opieka farmaceutyczna, Farmakoterapia, Technologia postaci leku, Prawo farmaceutyczne, Naukowa informacja o leku

UWAGA! Od października 2018 roku informacje dotyczące zajęć  przekazywane będą studentom wyłącznie przez platformę PEGAZ (kurs: Prawo farmaceutyczne. Wykład).

 

Regulaminy

Regulamin przedmiotu Opieka farmaceutyczna

Regulamin przedmiotu Prawo farmaceutyczne

Regulamin przedmiotu Farmacja praktyczna w aptece

Regulamin przedmiotu Higiena i epidemiologia

Regulamin korzystania z sali komputerowej

Regulaminy pozostałych przedmiotów są dostępne u prowadzących dany przedmiot.

 

Organizacja zajęć

Podział na grupy – Technologia Postaci Leku

Podział na grupy – Opieka farmaceutyczna

Plan zajęć

 

 

 IV rok farmacji 

 

FARMAKOEKONOMIKA

Harmonogram 2018/2019

Wszyskie informacje dotyczące przedmiotu Farmakoekonomika są przekazywane tylko i wyłącznie przez system PEGAZ UJ (kurs nadrzędny Farmakoekonomika 2018/2019)

 

Realizowane tematy

 • Metaanaliza

 • Metodyka oceny kosztów

 • Metodyka oceny efektów

 • Analizy farmakoekonomiczne

 • Analiza wpływu na budżet

Koordynator: dr hab. Agnieszka Skowron

 

 

HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA

harmonogram 2018/2019

 

Realizowane tematy

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Ocena stanu zdrowia ludności

 • Metodyka oceny efektów

 • Rodzaje badań o charakterze epidemiologicznym

 • Metaanaliza

 • Farmakoepidemiologia

 • Współczesne trendy rozwoju epidemiologii

Koordynator: dr hab. Sebastian Polak

Wielkość fontu
Kontrast