Dydaktyka

Rok akademicki 2021/2022 i 2022/23

V rok Farmacji

Blok zajęć 2021

Obejmuje przedmioty: Farmacja praktyczna, Opieka farmaceutyczna, Farmakoterapia (częściowo), Technologia postaci leku, Prawo farmaceutyczne, Naukowa informacja o leku, Leki pochodzenia naturalnego

harmonogram zajęć w bloku 20212022

UWAGA! Od października 2021 roku informacje dotyczące zajęć  przekazywane będą studentom wyłącznie przez platformę PEGAZ

Dodatkowe informacje dotyczące harmonogramu:

 1. Od  dnia 22 września za pomocą platformy PEGAZ uruchomione zostaną zapisy do poszczególnych grup i podgrup. Podział na grupy będzie obowiązywał na wszystkie zajęcia realizowane na V roku
 2. Jeżeli przy konkretnych zajęciach pojawia się informacja o 2 różnych salach oznacza to, że grupa podzielona jest na podgrupy (np. grupa A podzielona jest na grupy A1 i A2). Obie podgrupy odbywają zajęcia w tym samym czasie w 2 różnych salach – A1 w pierwszej podanej w harmonogramie sali, A2 w drugiej
 3. Szczegółowych informacji dotyczących zajęć z Technologii Postaci Leku  udziela Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji
 4. W ramach terminów zajęć w bloku odbędą się również dwa wykłady z przedmiotu Biofarmacja

 


Prace magisterskie 2022/2023

Termin zapisów na wykonywanie pracy mgr: 4-9 maja 2022 r.

Dnia 10 maja studenci otrzymają maila z decyzją o wynikach kwalifikacji. 
Formularz zgłoszenia przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 

 Kryteria przyjęcia na prace mgr w ZFS 2022 _23

Master Project Admission DDD 

Link do zapisów na wykonywanie pracy mgr w Zakładzie Farmacji Społecznej

 

 

Nasze przedmioty

Farmacja:

Opieka farmaceutyczna, Prawo farmaceutyczne, Prawo autorskie i własność intelektalna, Higiena i epidemiologia, Farmakoekonomika. Fakultety: Funkcje apteki ogólnodostępnej i szpitalnej (Polska-kraje Unii Europejskiej), Konsultacja farmaceutyczna – prowadzenie rozmowy z pacjentem, Zagadnienia promocji zdrowia,Wykorzystanie programów komputerowych w wybranych czynnościach administracyjnych w aptece

Analityka medyczna:

Prawo medyczne i organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce, Ekonomika zdrowia

Kosmetologia:

Prawo i ekonomia

 


Regulaminy przedmiotów realizowanych w Zakładzie Farmacji Społecznej:

Regulamin przedmiotu Opieka farmaceutyczna  

Regulamin przedmiotu Prawo farmaceutyczne 

Regulamin przedmiotu Farmacja praktyczna w aptece 

Regulamin korzystania z sali komputerowej

Regulamin fakultetu Funkcje apteki ogólnodostępnej i szpitalnej 

Regulaminy wszystkich  przedmiotów są dostępne u prowadzących dany przedmiot.


 

 IV rok farmacji 

 

FARMAKOEKONOMIKA

Harmonogram

Wszyskie informacje dotyczące przedmiotu Farmakoekonomika są przekazywane tylko i wyłącznie przez system PEGAZ UJ 

Realizowane tematy

 • Metaanaliza

 • Metodyka oceny kosztów

 • Metodyka oceny efektów

 • Analizy farmakoekonomiczne

 • Analiza wpływu na budżet

Koordynator: prof. UJ, dr hab. Agnieszka Skowron

 

 

HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA

harmonogram 

 

Realizowane tematy

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Ocena stanu zdrowia ludności

 • Metodyka oceny efektów

 • Rodzaje badań o charakterze epidemiologicznym

 • Metaanaliza

 • Farmakoepidemiologia

 • Współczesne trendy rozwoju epidemiologii

Koordynator: prof UJ, dr hab. Sebastian Polak

Wielkość fontu
Kontrast