Dydaktyka

 

Przedmioty realizowane w Zakładzie Farmacji Społecznej:

 LP

przedmiot

koordynator kierunek rok
1 Prawo autorskie i własność intelektualna dr Michał Jachowicz Farmacja I
2 Konsultacja farmaceutyczna – prowadzenie rozmowy z pacjentem (fakultet) dr Justyna Dymek Farmacja II
3 Opieka farmaceutyczna I prof. UJ, dr hab. Agnieszka Skowron Farmacja III
4 Zagadnienia promocji zdrowia (śc. FA fakultet) dr Anna Gołda Farmacja IV
5 Farmakoekonomika prof. UJ, dr hab. Agnieszka Skowron Farmacja IV
6 Higiena i epidemiologia prof. dr hab. Sebastian Polak  Farmacja IV
7 Prawo farmaceutyczne dr Michał Jachowicz Farmacja V
8 Opieka farmaceutyczna prof. UJ, dr hab. Agnieszka Skowron Farmacja V
9 Prawo medyczne i organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce dr Michał Kobylarz Analityka Medyczna I
10 Ochrona własności intelektualnej dr Michał Jachowicz Analityka Medyczna I, III,V
11 Prawo medyczne   Analityka Medyczna  
12 Prawo i ekonomia   Kosmetologia II
13 Molecular ADME and In Vivo Pharmacokinetics  prof. dr hab. Sebastian Polak  DDD I
14 Introduction to Drugs Safety and Toxicology  prof. dr hab. Sebastian Polak  DDD I
15 Model Informed Drug Development  prof. dr hab. Sebastian Polak  DDD II

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie bieżące informacje na temat przedmiotów oraz wszystkie kwestie organizacyjne

dotyczące  realizowanego przedmiotu są przekazywane w trakcie roku akademickiego przez system PEGAZ UJ

 

Rok akademicki  2022/23

V rok Farmacji

Blok zajęć 2022

Obejmuje przedmioty: Farmacja praktyczna, Opieka farmaceutyczna, Farmakoterapia (częściowo), Technologia postaci leku, Prawo farmaceutyczne, Naukowa informacja o leku, Leki pochodzenia naturalnego

harmonogram zajęć blok 2022 2023

Dodatkowe informacje dotyczące harmonogramu:

  1. W dniach 26.09 (od godz. 10.00) – 28.09 (do godz. 23.59) za pomocą platformy PEGAZ (kurs: Farmakoekonomika 21/22 NAD) uruchomione zostaną zapisy do poszczególnych grup i podgrup. Podział na grupy będzie obowiązywał na wszystkie zajęcia realizowane na V roku
  2. zajęcia z Technologii Postaci Leku, Farmacji praktycznej i część z Opieki farmaceutycznej prowadzone są w podgrupach (np. grupa A podzielona jest na grupy A1 i A2). Obie podgrupy odbywają zajęcia w tym samym czasie
  3. Szczegółowych informacji dotyczących zajęć z Technologii Postaci Leku udziela Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji

UWAGA! Od października 2022 roku informacje dotyczące zajęć  przekazywane będą studentom wyłącznie przez platformę PEGAZ  

kurs nadrzędny o nazwie: Zajęcia w bloku 2022 22/23 NAD


Prace magisterskie 2022/2023

Termin zapisów na wykonywanie pracy mgr: 4-9 maja 2022 r.

Dnia 10 maja studenci otrzymają maila z decyzją o wynikach kwalifikacji. 
Formularz zgłoszenia przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 

 Kryteria przyjęcia na prace mgr w ZFS 2022 _23

Master Project Admission DDD 

Link do zapisów na wykonywanie pracy mgr w Zakładzie Farmacji Społecznej

 


Regulaminy przedmiotów realizowanych w Zakładzie Farmacji Społecznej:

Regulamin przedmiotu Opieka farmaceutyczna  

Regulamin przedmiotu Prawo farmaceutyczne 

Regulamin przedmiotu Farmacja praktyczna w aptece 

Regulamin korzystania z sali komputerowej

Regulamin fakultetu Funkcje apteki ogólnodostępnej i szpitalnej 

Regulaminy wszystkich  przedmiotów są dostępne u prowadzących dany przedmiot.