Dydaktyka

 

Przedmioty realizowane w Zakładzie Farmacji Społecznej:

 LP

przedmiot

koordynator kierunek rok
1 Prawo autorskie i własność intelektualna dr Michał Jachowicz Farmacja I
2 Konsultacja farmaceutyczna – prowadzenie rozmowy z pacjentem (fakultet) dr Justyna Dymek Farmacja II
3 Opieka farmaceutyczna  prof. UJ, dr hab. Agnieszka Skowron Farmacja III
4 Farmacja praktyczna –realizacja recept dr Justyna Dymek  Farmacja III
5 Zagadnienia promocji zdrowia (śc. FA fakultet) dr Anna Gołda Farmacja IV
6 Farmakoekonomika prof. UJ, dr hab. Agnieszka Skowron Farmacja IV
7 Farmakoepidemiologia prof. UJ, dr hab. Barbara Wiśniowska Farmacja IV
8 Prawo farmaceutyczne dr Michał Jachowicz Farmacja V
9 Opieka farmaceutyczna prof. UJ, dr hab. Agnieszka Skowron Farmacja V
10 Organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce dr Michał Kobylarz Analityka Medyczna I
11 Ochrona własności intelektualnej dr Michał Jachowicz Analityka Medyczna I, III
12 Prawo i ekonomia dr Michał Kobylarz  Kosmetologia II
13 Wyniki badań laboratoryjnych w monitorowaniu bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii (fakultet) dr Elżbieta Żmudzka Analityka Medyczna, Farmacja III

 

 

 

 

 

Wszystkie bieżące informacje na temat przedmiotów oraz wszystkie kwestie organizacyjne

dotyczące  realizowanego przedmiotu są przekazywane w trakcie roku akademickiego przez system PEGAZ UJ

Rok akademicki  2023/24

UWAGA! Od października 2023 roku informacje dotyczące zajęć w ramach przedmiotu opieka farmaceutyczna (V rok Farmacja) przekazywane będą studentom wyłącznie przez platformę PEGAZ  

 

Prace magisterskie 2023/2024

Termin zapisów na wykonywanie pracy mgr w Zakładzie Farmacji Społecznej: od 4 maja 2023 r. do 11 maja 2023 r.

Dnia 12 maja studenci otrzymają maila z decyzją o wynikach kwalifikacji. 
Formularz zgłoszenia przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 
Limit przyjęć na pracę mgr  został wyczerpany. 
 

Kryteria przyjecia na prace mgr w ZFS 2023 24

Master Project Admission DDD 

Link do zapisów na wykonywanie pracy mgr w Zakładzie Farmacji Społecznej – limit wyczerpany

 


Regulaminy przedmiotów realizowanych w Zakładzie Farmacji Społecznej dostępne są u prowadzących dany przedmiot.

Regulamin korzystania z sali komputerowej