Dydaktyka

Rok akademicki 2020/2021

V rok Farmacji

Blok zajęć 2020

Obejmuje przedmioty: Farmacja praktyczna, Opieka farmaceutyczna, Farmakoterapia (częściowo), Technologia postaci leku, Prawo farmaceutyczne, Naukowa informacja o leku, Leki pochodzenia naturalnego

UWAGA! Od października 2020 roku informacje dotyczące zajęć  przekazywane będą studentom wyłącznie przez platformę PEGAZ. Kurs o nazwie: Zajęcia w bloku 1.10-20.11

Harmonogram zajęć w bloku_korekta 3

Szczegółowy harmonogram zajęć w ramach przedmiotu farmacja praktyczna

Bardzo prosimy o zapoznanie się z uwagami i wyjaśnieniami do harmonogramu:

Uwagi do harmonogramu

 

Na zajęcia obowiązuje podział na grupy zadeklarowany przez Państwa w Dziekanacie (pełne grupy) oraz podział dokonany w poszczególnych jednostkach prowadzących zajęcia (podział na podgrupy – podział dostępny u Starościny roku). Podział na grupy obowiązuje przez cały rok akademicki. W związku z sytuacją epidemiologiczną nie ma możliwości zmiany grupy i podgrupy w trakcie roku akademickiego.

 


Termin zapisów na wykonywanie pracy mgr: 10 lipca br.

Informacja o przyjęciu na wykonywanie pracy mgr zostanie wysłana do dnia 15 lipca br. indywidualnie do osób zgłoszonych

Kryteria przyjęcia na prace mgr w Zakładzie Farmacji Społecznej

Master Project Admission DDD 2020 2021

Link do zapisów na wykonywanie pracy mgr w Zakładzie Farmacji Społecznej

 

 

Nasze przedmioty

Farmacja:

Opieka farmaceutyczna, Prawo farmaceutyczne, Prawo autorskie i własność intelektalna, Higiena i epidemiologia, Farmakoekonomika. Fakultety: Funkcje apteki ogólnodostępnej i szpitalnej (Polska-kraje Unii Europejskiej), Konsultacja farmaceutyczna – prowadzenie rozmowy z pacjentem, Zagadnienia promocji zdrowia,Wykorzystanie programów komputerowych w wybranych czynnościach administracyjnych w aptece

Analityka medyczna:

Prawo medyczne i organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce, Ekonomika zdrowia

Kosmetologia:

Prawo i ekonomia

 


Regulaminy przedmiotów realizowanych w Zakładzie Farmacji Społecznej:

Regulamin przedmiotu Opieka farmaceutyczna  – w przygotowaniu

Regulamin przedmiotu Prawo farmaceutyczne – w przygotowaniu

Regulamin przedmiotu Farmacja praktyczna w aptece – w przygotowaniu

Regulamin przedmiotu Higiena i epidemiologia – w przygotowaniu

Regulamin korzystania z sali komputerowej

Regulamin fakultetu Funkcje apteki ogólnodostępnej i szpitalnej – w przygotowaniu

Regulaminy pozostałych przedmiotów są dostępne u prowadzących dany przedmiot.


 

 IV rok farmacji 

 

FARMAKOEKONOMIKA

Harmonogram

Wszyskie informacje dotyczące przedmiotu Farmakoekonomika są przekazywane tylko i wyłącznie przez system PEGAZ UJ

Realizowane tematy

 • Metaanaliza

 • Metodyka oceny kosztów

 • Metodyka oceny efektów

 • Analizy farmakoekonomiczne

 • Analiza wpływu na budżet

Koordynator: prof. UJ, dr hab. Agnieszka Skowron

 

 

HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA

harmonogram 

 

Realizowane tematy

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Ocena stanu zdrowia ludności

 • Metodyka oceny efektów

 • Rodzaje badań o charakterze epidemiologicznym

 • Metaanaliza

 • Farmakoepidemiologia

 • Współczesne trendy rozwoju epidemiologii

Koordynator: prof UJ, dr hab. Sebastian Polak

Wielkość fontu
Kontrast