Wpis warunkowy, powtarzanie roku, awans

Komunikat nr 730.020.4.2022 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM z dnia 12.09.2022 w sprawie: w sprawie wpisu warunkowego na kolejny rok studiów, powtarzania roku studiów oraz realizacji przedmiotów awansem