Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych

 

Kierownik Katedry: Prof dr hab. Jadwiga Handzlik

 

Katedra i Zakład Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

tel./fax.(012) 620-55-80

 

 

Sekretariat:

Liliana Rams-Niemiec

e-mail:liliana.rams-niemiec@uj.edu.pl