Koło naukowe

Koło Technologii Farmaceutycznej

 

Jednostka macierzysta

Katedra i Zakład Technologii Postaci Leki i Biofarmacji

Kierownik: Prof. dr hab. Renata Jachowicz

 

Opiekun koła

Dr Krzysztof Woyna-Orlewicz

Opis działalności

Koło Technologii Farmaceutycznej dedykowane jest studentom zainteresowanym poszerzeniem swojej wiedzy w dziedzinie farmacji przemysłowej. Studentom oferowany jest udział w spotkaniach naukowych oraz pracach badawczych dotyczących technologii postaci leków.

Spotkania koła odbywają się z w miarę możliwości raz w tygodniu, w ich trakcie omawiane są wybrane zagadnienia naukowe, przebieg oraz wyniki aktualnie prowadzonych prac doświadczalnych, przeprowadzana jest analiza problemów badawczych. Studenci, w miarę dostępności czasu, mogą uczestniczyć w eksperymentach realizowanych przez pracowników naukowych Katedry.

Koło adresowane jest do studentów III-V roku farmacji, a zajęcia odbywają się w języku polskim.

Regularnie przygotowywane są wystąpienia ustne wygłaszane podczas Międzynarodowych Konferencji Studenckich Towarzystw Naukowych uczelni medycznych, które odbywają się każdego roku w Krakowie. Zainteresowani studenci uczestniczą także w innych, krajowych konferencjach. Wykaz doniesień konferencyjnych uczestników Koła Technologii Farmaceutycznej przedstawiono poniżej.

2014/2015
Natalia Misiniec, Izabela Łuczak, Mateusz Zaborowski
Prezentacja ustna „Development of new method of liquisolid system manufacturing in a high-speed granulator-mixer”, International Medical Students’ Conference 2015, Kraków

2015/2016 Joanna Kubica, Anna Firlej, Krystyna Pajdak
Poster „Enhancement of Dissolution of Ibuprofen in Solid Dispersion System with Polyethylene Glycol 8000” International Medical Students’ Conference 2016, Kraków

Prezentacja ustna „Formułowanie stałego rozproszenia ibuprofenu z PEG 8000 jako metoda poprawy jego dostępności farmaceutycznej”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa W kręgu myśli Paracelsusa- historia i współczesność w 475 rocznicę śmierci”, 2016, Kraków

206/2017
Anna Firlej, Karolina Franczak, Adrian Miodowski, Dominika Świerzowska, Karolina Franczak
Prezentacja ustna „Investigation on use of octaacetylmaltose as carrier for amorphous drug substances.” International Medical Students’ Conference 2017, Kraków

2017/2018
Marta Zbrożek, Michalina Izak, Natalia Czub, Magdalena Pastucha, Dominik Strojewski, Karolina Kudła
Prezentacja ustna „Study of the properties of excipients used in production of orally disintegrating tablets (ODT)”. International Medical Students’ Conference 2018, Kraków

2018/2019
Justyna Srebro, Karolina Kudła, Michalina Izak, Natalia Mrozik, Marta Zbrożek, Natalia Czub, Dominik Strojewski, Katarzyna Koc, Angelika Łakota

Dwie prezentacje ustne podczas International Medical Students’ Conference 2019 w Krakowie:

  1. Results of transforming developed ODT formulation into the production scale. Registration issues.
  2. Development of orally disintegraitng tablets containing high dose of poorly water soluble active ingredient of bitter taste.