Koło naukowe

Koło Technologii Farmaceutycznej

 

Jednostka macierzysta

Katedra i Zakład Technologii Postaci Leki i Biofarmacji

Kierownik: dr hab. Aleksander Mendyk, prof. UJ

 

Opiekun koła

 dr Witold Brniak / dr Mateusz Kurek

Opis działalności

Koło Technologii Farmaceutycznej adresowane jest do studentów zainteresowanym poszerzeniem swojej wiedzy w zakresie różnych aspektów technologii farmaceutycznej. Prace koła mają charakter praktyczny i skupiają się głównie wokół prac badawczych związanych ze stałymi postaciami leku.

Spotkania koła odbywają się w grupach tematycznych według indywidualnego harmonogramu uwarunkowanego aktualnym planem badawczym. W roku akademickim 2022/2023 prace koła skupiają się na dwóch zagadnieniach: opracowanie minitabletek o modyfikowanym uwalnianiu oraz ocena wpływu parametrów procesu ekstruzji topliwej na właściwości ekstrudowanych filamentów przeznaczonych do druku 3D stałych postaci leku.

Koło adresowane jest do studentów III-V roku farmacji, a zajęcia odbywają się w języku polskim.

Regularnie przygotowywane są wystąpienia ustne wygłaszane podczas Międzynarodowych Konferencji Studenckich Towarzystw Naukowych uczelni medycznych, które odbywają się każdego roku w Krakowie. Zainteresowani studenci uczestniczą także w innych, krajowych konferencjach oraz przygotowywaniu artykułów naukowych. Wykaz doniesień konferencyjnych uczestników Koła Technologii Farmaceutycznej przedstawiono poniżej.

 

2014/2015

Natalia Misiniec, Izabela Łuczak, Mateusz Zaborowski

Prezentacja ustna „Development of new method of liquisolid system manufacturing in a high-speed granulator-mixer”, 23rd International Medical Students’ Conference 2015, Kraków

2015/2016

Joanna Kubica, Anna Firlej, Krystyna Pajdak

Poster „Enhancement of Dissolution of Ibuprofen in Solid Dispersion System with Polyethylene Glycol 8000” 24th International Medical Students’ Conference 2016, Kraków

Prezentacja ustna „Formułowanie stałego rozproszenia ibuprofenu z PEG 8000 jako metoda poprawy jego dostępności farmaceutycznej”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa W kręgu myśli Paracelsusa- historia i współczesność w 475 rocznicę śmierci”, 2016, Kraków

2016/2017

Anna Firlej, Karolina Franczak, Adrian Miodowski, Dominika Świerzowska, Karolina Franczak

Prezentacja ustna „Investigation on use of octaacetylmaltose as carrier for amorphous drug substances.” 25th International Medical Students’ Conference 2017, Kraków

2017/2018

Marta Zbrożek, Michalina Izak, Natalia Czub, Magdalena Pastucha, Dominik Strojewski, Karolina Kudła

Prezentacja ustna „Study of the properties of excipients used in production of orally disintegrating tablets (ODT)”. 26th International Medical Students’ Conference 2018, Kraków

2018/2019

Justyna Srebro, Karolina Kudła, Michalina Izak, Natalia Mrozik, Marta Zbrożek, Natalia Czub, Dominik Strojewski, Katarzyna Koc, Angelika Łakota

Dwie prezentacje ustne podczas 27th International Medical Students’ Conference 2019 w Krakowie:

“Results of transforming developed ODT formulation into the production scale. Registration issues.”

“Development of orally disintegrating tablets containing high dose of poorly water soluble active ingredient of bitter taste.”

Prezentacja ustna na IX Konferencji Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum pt.: „Opracowanie formulacji tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej zawierających substancje czynne o gorzkim smaku i trudnej rozpuszczalności w wodzie” (Kraków, 1.06.2019 r.).

2019/2020

Justyna Srebro, Angelika Łakota, Katarzyna Koc, Paulina Łuczkowiec, Ita Kondera, Agnieszka Dużyk

Prezentacja ustna „Development of pharmaceutical gummies as a novel chewable dosage form intended for paediatric use” 28th International Medical Students’ Conference 2020, Kraków

2021/2022

Bąk Urszula, Dużyk Agnieszka, Moczarska Zuzanna

Prezentacja ustna “Preparation of 3D printed orodispersible tablets (ODTs) and their evaluation by means of the novel real-time dissolution imaging method” 30th International Medical Students’ Conference 2022, Kraków

Ciapa Anna, Klaudia Syty, Agata Grzejdziak, Wiktoria Kostyniak, Iga Ćwik, Justyna Żarek

Prezentacja ustna “Development of pharmaceutical gummies with modified release microparticles” 30th International Medical Students’ Conference 2022, Kraków