Koło naukowe

Koło biochemiczno-biotechnologiczne „Cytogenom”

 

Opiekun Koła Naukowego: dr Paulina Koczurkiewicz-Adamczyk

Przewodnicząca Koła Naukowego

 

Koło biochemiczno-biotechnologiczne „Cytogenom” rozpoczęło swoją działalność w 2013 roku.

 

W ramach działalności w Kole Naukowym studenci zajmują się tematyką z zakresu:

1. Hodowli linii komórek pochodzenia ludzkiego:

     a) prawidłowych (fibroblasty skóry ludzkiej, astrocyty, komórki prostaty),

     b) nowotworowych (czerniaki, glejaki, neuroblastoma, komórki prostaty, sutka, wątroby, płuc).

2. Analizy właściwości cytotoksycznych nowo zsyntetyzowanych struktur chemicznych wobec linii komórkowych.

3. Badania żywotności komórek – testy żywotności MTT, LDH, Trypan Blue.

4. Badania aktywności proliferacyjnej komórek (m.in. test proliferacji z fioletem krystalicznym).

5. Badania metabolizmu leków.

6. Badania mechanizmów śmierci komórkowej.

 

 

podpis: Każdego roku członkowie Koła angażują się w organizację Małopolskiej Nocy Naukowców.

 

 

Nasze osiągnięcia:

1. Rok akademicki 2023/2024

a) Jakub Sikorski zdobył 2 miejsce podczas IV edycji Konferencji Ogólnopolskiej „Medyczne Targi Wiedzy” za
prezentację ustną pt. „Badanie mechanizmu kardioprotekcyjnego wybranych związków w modelu kardiomiocytów
uszkodzonych antracyklinami”, Kraków 1-2 grudnia 2023 r.

b) Aleksandra Łapa zdobyła 2 miejsce podczas VI Śląskiego Farmaceutycznego Spotkania Naukowego „Od Nauki
do Pacjenta” w konkursie na najlepszą prezentację posterową pt. „Porównanie skuteczności kardioprotekcyjnej
pochodnych kwasu cynamonowego i deksrazoksanu w modelu komórkowym kardiomicytów uszkodzonych
doksorubicyną”, Sosnowiec, 7 grudzień 2023

2. Rok akademicki 2022/2023

a) Aleksandra Łapa zdobyła 3 miejsce na Konferencji International Medical Student’s Corference IMSC za prezentację posteru pt.” Protective properties of cinnamic acid derivative in a doxorubicin-injured cardiomyocyte model”, Kraków 13-15 kwietnia 2023.

b) Udział w Małopolskiej Nocy Naukowców 

3. Rok akademicki 2017/2018

a) Granty studenckie 2017/2018 przyznawane przez STN UJ CM

 • Katarzyna Klaś, Katarzyna Rogowska, Piotr Guzy,Paklitaksel jako aktywator allosteryczny enzymu CBR1 katalizującego reakcję powstania aktywnego metabolitu amrubicyny w komórkach nowotworowych

b) Doniesienia zjazdowe 2017/2018

 • Koczurkiewicz P, Piska K, Gunia- Krzyżak A, Bucki A, Jamrozik M, Klaś K, Wójcik-Pszczoła K, Kołaczkowski M, Pękala M, Protective effect of cinnamic acid derivatives on doxorubicin-induced cardiotoxicity a correlation with the inhibition of carbonyl reductase mediated metabolism, Konwersatorium Chemii Medycznej, 13-15.09.2018, Lublin
 • Koczurkiewicz P, Piska K, Gunia- Krzyżak A, Bucki A, Jamrozik M, Rogowska K, Wójcik-Pszczoła K, Kołaczkowski M, Pękala M, Cinnamic acid derivatives as inhibitor of carbonyl reductase enzyme – new perspective for doxorubucin therapy, Med. Chem Sicily  17-20.07.2018, Palermo, Włochy
 • Klaś K, Bialik J, Piska K, Koczurkiewicz P, Pękala E, Taxanes as activators of amrubicin conversion to its active metabolite in cancer cells, 4th International Conference of Cell Biology,  11.05.2018, Kraków
 • Górna A, Klaś K, Guzy P, Zdebski M, Koczurkiewicz P, Pękala E, Elaboration of neuroprotective cellular model using neuroblastoma and astrocyte  – in vitro study, International Medical Students’ Conference, 21.04.2018, Kraków (wyróżnienie w sesji posterowej)
 • Zdebski M, Furgał D, Dubicka M, Klaś K, Koczurkiewicz P, Piska K, Pękala E, Evaluation of ability of cell membranes penetration by new fluorophores and their toxicity – in vitro study, International Medical Students’ Conference, 21.04.2018, Kraków

c) Udział w Małopolskiej Nocy Naukowców 

 

4. Rok akademicki 2016/2017

a) Granty studenckie 2016/2017 przyznawane przez STN UJ CM

 • Katarzyna Klaś, Wpływ saponiny triterpenowej CIL-1 na skuteczność rekombinowanej immunotoksyny DE-EGFR względem komórek nowotworowych

 b) Doniesienia zjazdowe 2016/2017

 • P.Koczurkiewicz, K.Klaś, Ch.Bhargava, D.Wnuk, E.Kamycka, K.Grabowska,  K.Wójcik-Pszczoła, E.Pękala, M.Michalik, I.Podolak, H.Fuchs, Wpływ saponiny triterpenowej CIL-1 na skuteczność rekombinowanej immunotoksyny DE-EGFR względem komórek nowotworowych, II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Farmacja w przemyśle”, Poznań 2017 – praca uzyskała I miejsce Studenckim Konkursie Prac Naukowych
 • P.Koczurkiewicz, K.Klaś, Ch.Bhargava, D.Wnuk, E.Kamycka, K.Grabowska,  K.Wójcik-Pszczoła, E.Pękala, M.Michalik, I.Podolak, H.Fuchs, Triterpene saponin isolated from Lysimachia ciliata- CIL 1- increase efficacy of anti-tumor toxins, International Medical Students’ Conference, Kraków 2017

c) Udział w małopolskiej Nocy Naukowców 2017

 

5. Rok akademicki 2015/2016

a) Granty studenckie 2015/2016 przyznawane przez STN UJ CM

 • Kamil Piska, Badania nad wyjaśnieniem mechanizmu synergistycznego działania piperlonguminy i doksorubicyny na komórki nowotworowe prostaty
 • Katarzyna Klaś, Katarzyna Rogowska, Kamil PiskaBadanie nowych saponin triterpenowych w modelu nowotworu prostaty opornego na chemioterapię

b) Doniesienia zjazdowe 2015/2016

 • K. Piska, P. Koczurkiewicz, E. Pękala, Synergistic anticancer interaction between anthracyclines and cinnamic acid and its possible mechanism, International Medical Students’ Conference, Kraków 2016 – praca uzyskała III nagrodę w sesji farmaceutycznej
 • K.Klaś, K. Rogowska, K. Piska, P. Koczurkiewicz, New triterpene saponins from Lysimachia ciliata increase cytotoxic  and cytostatic activity of mitoxantrone in the model of prostate cancer resistant to chemotherapy, International Medical Students’ Conference, Kraków 2016
 • K. Piska, A. Galanty, P. Koczurkiewicz, E. Pękala Novel derivatives of (+)-usnic acid yielded from Cunninghamella sp. biotransformation, VIII Konwersatorium Chemii Medycznej, Lublin 2016

c) Udział w Małopolskiej Nocy Naukowców 2016

 

Publikacje:

 • Gąsiorkiewicz B M, Koczurkiewicz-Adamczyk P, Piska K, Pękala E: Autophagy modulating agents as chemosensitizers for cisplatin therapy in cancer. Investigational New Drugs  39 (2): 538-563, 2021r.
 • Mróz A, Miodowska D, Murzyn A, Obajtek N, Bojdo P, Orzeł J, Rajek K, Tataruch A, Piska K, Pękala E: Antracykliny we współczesnej onkologii : mechanizm działania, toksyczność, możliwości terapeutyczne. Postępy Biologii Komórki 48(2): 107-128, 2021r.
 • Klaś K, Guzy P, Piska K, Wójcik – Pszczoła K, Koczurkiewicz P, Pękala E: Zastosowanie modeli in vitro w przedklinicznych badaniach bezpieczeństwa nowych kandydatów na leki. Farm Pol, 2018, 74(1): 45-51
 • Piska K, Pękala E. Enzymy i reakcje pierwszej fazy biotransformacji leków spoza układu cytochromu P-450, Farm Pol. 2015, 71(8):529-34.
 • Piska K, Żelaszczyk D, Jamrozik M, Kubowicz-Kwaśny P, Pękala E. Cunninghamella Biotransformation–Similarities to Human Drug Metabolism and Its Relevance for the Drug Discovery Proces, Curr Drug Metab. 2016, 17(2):107-17.
 • Koczurkiewicz P, Kowolik E, Podolak I, Wnuk D, Piska K, Łabędź-Masłowska A, Wójcik-Pszczoła K, Pękala E, Czyż J, Michalik M. Synergistic Cytotoxic and Anti-invasive Effects of Mitoxantrone and Triterpene Saponins from Lysimachia ciliata on Human Prostate Cancer Cells, Planta Med. 2016 [Epub ahead of print]