Dydaktyka

Rok akademicki 2022/2023

 

Kierunek Analityka Medyczna

II rok

BIOLOGIA MOLEKULARNA

wykłady: 5 godz. 

wykłady e-learning: 9 godz.

seminarium: 18 godz.

ćwiczenia: 48 godz.

 

III rok

BIOCHEMIA KLINICZNA

wykłady: 20 godz.

seminarium: 36 godz.

ćwiczenia: 54 godz.

 

V rok

SYSTEMY JAKOŚCI I AKREDYTACJA LABORATORIÓW

wykłady: 12 godz.

seminarium: 12 godz.

ćwiczenia: 6 godz.

 

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU III rok – ćwiczenia: 30 godz.

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU IV rok – ćwiczenia: 98 godz.

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU V rok – ćwiczenia: 105 godz.

 

Praktyczna Nauka Zawodu – Dzienniki i Ramowy program

 

Kierunek Farmacja

II rok

BIOCHEMIA KLINICZNA

seminarium: 30 godz.

 

Fakultety:

III rok Analityki Medycznej

Nowoczesne metody biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej i medycynie sądowej

wykłady: 3 godz. seminaria: 12 godz.

V rok Analityki Medycznej

Wybrane aspekty medycyny sportowej

wykłady: 4 godz.  seminaria: 16 godz.

 

OBOWIĄZUJĄCA LITERATURA

BIOLOGIA MOLEKULARNA II rok:

Literatura obowiązkowa:

• Brown TA. Genomy. PWN, 2019
• Bal J. red. Biologia molekularna w medycynie. PWN 2013.
• Słomski R: Analiza DNA. Praktyka. 2014

Literatura dodatkowa:

• Lewandowska Ronnegren A. techniki laboratoryjne w biologii molekularnej. MedPharm Polska 2018.

• Wybrane pozycje piśmiennictwa podawane przez prowadzących

 

BIOCHEMIA KLINICZNA III rok:

Literatura obowiązkowa:

• Dembińska-Kieć, Aldona, and Jerzy Wacław Naskalski, eds. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Elsevier Urban & Partner, 2017.

• Granner Daryl K. Biochemia Harpera. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018

• Lieberman, Michael, Allan D. Marks, and Alisa Peet. Marks’ basic medical biochemistry. Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2018

 

Literatura dodatkowa:

• Devlin, Thomas M. Textbook of biochemistry with clinical correlations. John Wiley & Sons, 2011.
• Wybrane pozycje piśmiennictwa podawane przez prowadzących.

 

BIOCHEMIA KLINICZNA II rok Farmacja:

Literatura obowiązkowa:
• Dembińska-Kieć, Aldona, and Jerzy Wacław Naskalski, eds. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Elsevier Urban & Partner, 2017.

Literatura dodatkowa:

• Granner Daryl K. Biochemia Harpera. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018
• Wybrane pozycje piśmiennictwa podawane przez prowadzących

 

SYSTEMY JAKOŚCI I AKREDYTACJA LABORATORIÓW V rok:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych. Dz. U. 2006, 61, poz. 435

2. Akty zmieniające ww rozporządzenie: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

3. Norma PN-EN ISO/IEC 17025. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

4. Norma PN-EN ISO 15189. Laboratoria medyczne. Wymagania dotyczące jakości i kompetencji.PN-EN ISO 15189:2013-05

Wybrane materiały dostępne na stronach internetowych:
Polskiego Centrum Akredytacji – http://www.pca.gov.pl; Centralnego Ośrodka do Badań jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej – http://www.cobjwdl.lodz.pl