Dydaktyka

Rok akademicki 2021/2022

 

II rok Analityki Medycznej

BIOLOGIA MOLEKULARNA

wykłady: 5 godz. 

wykłady e-learning: 9 godz.

seminarium: 18 godz.

ćwiczenia: 48 godz.

 

III rok Analityki Medycznej

BIOCHEMIA KLINICZNA

wykłady: 20 godz.

seminarium: 36 godz.

ćwiczenia: 54 godz.

 

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU I

ćwiczenia: 30 godz.

 

IV rok Analityki Medycznej

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU II

ćwiczenia: 105 godz.

 

V rok Analityki Medycznej

SYSTEMY JAKOŚCI I AKREDYTACJA LABORATORIÓW

wykłady: 12 godz.

seminarium: 8 godz.

ćwiczenia: 10 

 

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU II

ćwiczenia: 90 godz.

 

II rok Farmacji

BIOCHEMIA KLINICZNA

seminarium: 30 godz.

 

Fakultety:

III rok Analityki Medycznej

Nowoczesne metody biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej i medycynie sądowej

wykłady: 3 godz.

seminaria: 12 godz.

 

OBOWIĄZUJĄCA LITERATURA

BIOLOGIA MOLEKULARNA II rok:

Literatura obowiązkowa:

• Brown TA. Genomy. PWN, 2019
• Bal J. red. Biologia molekularna w medycynie. PWN 2013.
• Słomski R: Analiza DNA. Praktyka. 2014

Literatura dodatkowa:

• Lewandowska Ronnegren A. techniki laboratoryjne w biologii molekularnej. MedPharm Polska 2018.

• Wybrane pozycje piśmiennictwa podawane przez prowadzących

 

BIOCHEMIA KLINICZNA III rok:

Literatura obowiązkowa:

• Dembińska-Kieć, Aldona, and Jerzy Wacław Naskalski, eds. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Elsevier Urban & Partner, 2017.

• Granner Daryl K. Biochemia Harpera. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018

• Lieberman, Michael, Allan D. Marks, and Alisa Peet. Marks’ basic medical biochemistry. Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2018

 

Literatura dodatkowa:

• Devlin, Thomas M. Textbook of biochemistry with clinical correlations. John Wiley & Sons, 2011.
• Wybrane pozycje piśmiennictwa podawane przez prowadzących.

 

BIOCHEMIA KLINICZNA II rok Farmacja:

Literatura obowiązkowa:
• Dembińska-Kieć, Aldona, and Jerzy Wacław Naskalski, eds. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Elsevier Urban & Partner, 2017.

Literatura dodatkowa:

• Granner Daryl K. Biochemia Harpera. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018
• Wybrane pozycje piśmiennictwa podawane przez prowadzących

 

SYSTEMY JAKOŚCI I AKREDYTACJA LABORATORIÓW V rok:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych. Dz. U. 2006, 61, poz. 435

2. Akty zmieniające ww rozporządzenie: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

3. Norma PN-EN ISO/IEC 17025. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

4. Norma PN-EN ISO 15189. Laboratoria medyczne. Wymagania dotyczące jakości i kompetencji.PN-EN ISO 15189:2013-05

 

Wybrane materiały dostępne na stronach internetowych:
Polskiego Centrum Akredytacji – http://www.pca.gov.pl; Centralnego Ośrodka do Badań jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej – http://www.cobjwdl.lodz.pl

 

Kryteria przyjęcia studentów do pisania prac magisterskich w Zakładzie Analityki Biochemicznej w roku akademickim 2021/2022

W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych niż limit przyznanych miejsc, kryterium przyjęcia studentów jest ocena z przedmiotu Biologia Molekularna i Biochemia Kliniczna. Natomiast w przypadku takich samych ocen o przyjęciu studenta decyduje Kierownik Jednostki.
O przyznaniu miejsca na wykonywanie pracy magisterskiej nie decyduje kolejność zapisów.

 

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE ANALITYKI BIOCHEMICZNEJ:

Wpływ fluwastatyny na poziom mRNA dla elongazy 5 oraz delta 6 desaturazy w tkance wątrobowej szczurów (2020/2021)

Ocena działanie fluwastatyny na poziom mRNA dla adipocytowej lipazy triglicerydów oraz lipazy hormonowrażliwej w wątrobie szczurów (2020/2021)

Oznaczenie wpływu fluwastatyny na poziom transkryptów dla elongazy 6 oraz desaturazy stearylo – CoA w wątrobie szczurów (2020/2021)

Ocena wpływu simwastatyny na kompleks dehydrogenazy rozgałęzionych α-ketokwasów w mięśniu sercowym szczurów (2019/2020)

Ocena poziomu transkryptów dla elongazy 5 i desaturazy 6 w tkance tłuszczowej szczurów otrzymujących fluwastatynę (2018/2019)

Wpływ fluwastatyny na poziom mRNA dla elongazy 5 oraz delta 6 desaturazy w tkance wątrobowej szczurów (2017/2018)

Ocena działanie fluwastatyny na poziom mRNA dla adipocytowej lipazy triglicerydów oraz lipazy hormonowrażliwej w wątrobie szczurów (2017/2018)

Oznaczenie wpływu fluwastatyny na poziom transkryptów dla elongazy 6 oraz desaturazy stearylo – CoA w wątrobie szczurów (2017/2018)

Okreslenie wpływu fluwastatyny na poziom mRNA dla transaminazy rozgałęzionych aminikwasów w tkance wątrobowej szczurów (2016/2017)

Wielkość fontu
Kontrast