Dydaktyka

Rok akademicki 2023/2024

 

Kierunek Analityka Medyczna

II rok

BIOLOGIA MOLEKULARNA

wykłady: 4 godz. 

wykłady e-learning: 8 godz.

seminarium: 18 godz.

ćwiczenia: 50 godz.

 

III rok

BIOCHEMIA KLINICZNA

wykłady: 20 godz.

seminarium: 36 godz.

ćwiczenia: 54 godz.

 

V rok

SYSTEMY JAKOŚCI I AKREDYTACJA LABORATORIÓW

wykłady:3

e-learning: 6 godz.

seminarium: 12 godz.

ćwiczenia: 14 godz.

 

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU III rok – ćwiczenia: 30 godz.

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU IV rok – ćwiczenia: 98 godz.

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU V rok – ćwiczenia: 91 godz.

 

Praktyczna Nauka Zawodu – Dzienniki i Ramowy program

 

Kierunek Farmacja

II rok

BIOCHEMIA KLINICZNA

seminarium: 30 godz.

 

Fakultety:

III rok Analityki Medycznej

Nowoczesne metody biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej i medycynie sądowej

wykłady: 3 godz. seminaria: 12 godz.

V rok Analityki Medycznej

Wybrane aspekty medycyny sportowej

wykłady: 3 godz.  seminaria: 12 godz.