Dydaktyka

Rok akademicki 2020/2021

 

II rok Analityki Medycznej

BIOLOGIA MOLEKULARNA

wykłady:14 godz.

seminaria: 18 godz.

ćwiczenia: 48 godz.

 

III rok Analityki Medycznej

BIOCHEMIA KLINICZNA

wykłady: 25 godz.

seminaria: 30 godz.

ćwiczenia: 55 godz.

 

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU I

ćwiczenia: 30 godz.

 

IV rok Analityki Medycznej

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU I

ćwiczenia: 90 godz.

 

V rok Analityki Medycznej

SYSTEMY JAKOŚCI I AKREDYTACJA LABORATORIÓW

wykłady: 12 godz.

seminaria: 8 godz.

ćwiczenia: 10 

 

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU II

seminaria: 6 godz.

ćwiczenia: 84 godz.

Dziennik Praktycznej Nauki Zawodu II V rok

 

II rok Farmacji

BIOCHEMIA KLINICZNA

wykłady: 4 godz.

seminaria: 26 godz.

 

Fakultety:

III rok Analityki Medycznej

Nowoczesne metody biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej i medycynie sądowej

wykłady: 6 godz.

seminaria: 14 godz

 

 

OBOWIĄZUJĄCA LITERATURA

BIOLOGIA MOLEKULARNA II rok:

Literatura podstawowa:
• Brown TA. Genomy. PWN, 2009
• Bal J. red. Biologia molekularna w medycynie. PWN 2008.
• Słomski R: Analiza DNA. Praktyka. 2014
• Lewandowska Ronnegren A. techniki laboratoryjne w biologii molekularnej. MedPharm Polska 2018.

Literatura uzupełniająca:

• Wybrane pozycje piśmiennictwa podawane przez prowadzących

 

BIOCHEMIA KLINICZNA III rok:

Literatura podstawowa:
Dembińska-Kieć, Aldona, and Jerzy Wacław Naskalski, eds. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Elsevier Urban & Partner, 2017.
Granner Daryl K. Biochemia Harpera. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:
Wybrane pozycje piśmiennictwa podawane przez prowadzących

 

BIOCHEMIA KLINICZNA II rok Farmacja:

Literatura podstawowa:
Dembińska-Kieć, Aldona, and Jerzy Wacław Naskalski, eds. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Elsevier Urban & Partner, 2017.
Granner Daryl K. Biochemia Harpera. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:
Wybrane pozycje piśmiennictwa podawane przez prowadzących

 

SYSTEMY JAKOŚCI I AKREDYTACJA LABORATORIÓW V rok:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych. Dz. U. 2006, 61, poz. 435

2. Akty zmieniające ww rozporządzenie: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

3. Norma PN-EN ISO/IEC 17025. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

4. Norma PN-EN ISO 15189. Laboratoria medyczne. Wymagania dotyczące jakości i kompetencji.PN-EN ISO 15189:2013-05

 

Wybrane materiały dostępne na stronach internetowych:
Polskiego Centrum Akredytacji – http://www.pca.gov.pl; Centralnego Ośrodka do Badań jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej – http://www.cobjwdl.lodz.pl

 

 

REGULAMINY ZALICZENIA PRZEDMIOTÓW:

BIOLOGIA MOLEKULARNA II rok Analityka medyczna

BIOCHEMIA KLINICZNA III rok Analityka medyczna

SYSTEMY JAKOŚCI I AKREDYTACJA LABORATORIÓW V rok Analityka Medyczna

NOWOCZESNE METODY BIOLOGII MOLEKULARNEJ W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ I MEDYCYNIE SĄDOWEJ – Fakultet Analityka Medyczna

BIOCHEMIA KLINICZNA II rok Farmacja

 

Kryteria przyjęcia studentów do pisania prac magisterskich w Zakładzie Analityki Biochemicznej w roku akademickim 2021/2022

W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych niż limit przyznanych miejsc, kryterium przyjęcia studentów jest ocena z przedmiotu Biologia Molekularna i Biochemia Kliniczna. Natomiast w przypadku takich samych ocen o przyjęciu studenta decyduje Kierownik Jednostki.
O przyznaniu miejsca na wykonywanie pracy magisterskiej nie decyduje kolejność zapisów.

 

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE ANALITYKI BIOCHEMICZNEJ:

Ocena wpływu simwastatyny na kompleks dehydrogenazy rozgałęzionych α-ketokwasów w mięśniu sercowym szczurów (2019/2020)

Ocena poziomu transkryptów dla elongazy 5 i desaturazy 6 w tkance tłuszczowej szczurów otrzymujących fluwastatynę (2018/2019)

Wpływ fluwastatyny na poziom mRNA dla elongazy 5 oraz delta 6 desaturazy w tkance wątrobowej szczurów (2017/2018)

Ocena działanie fluwastatyny na poziom mRNA dla adipocytowej lipazy triglicerydów oraz lipazy hormonowrażliwej w wątrobie szczurów (2017/2018)

Oznaczenie wpływu fluwastatyny na poziom transkryptów dla elongazy 6 oraz desaturazy stearylo – CoA w wątrobie szczurów (2017/2018)

Okreslenie wpływu fluwastatyny na poziom mRNA dla transaminazy rozgałęzionych aminikwasów w tkance wątrobowej szczurów (2016/2017)

Ocena wpływu fluwastatyny na aktywność kompleksu dehydrogenazy α-ketokwasów w tkance wątrobowej szczurów (2015/2016)

Wielkość fontu
Kontrast